Krever ett års lagring av alle mobilspor

EU-kommisjonen er klar med et direktivutkast om lagring av spor fra tele- og IP-trafikk.

EU-kommisjonen er klar med et direktivutkast om lagring av spor fra tele- og IP-trafikk.

En kopi av EU-kommisjonens reviderte direktivutkast om oppbevaring av spor etter tele- og IP-trafikk er lagt ut av EDRI (European Digital Rights): Draft Directive on Data Retention.

EDRI advarer at teksten kan tenkes å bli endret innen en endelig utgave publiseres en gang i august. Behandlingen er framskutt som følge av terrorangrepene mot London i juli.

Utkastet legger ikke opptil at hver internettilbyder skal spore absolutt alt av inn- og utgående IP-trafikk. Det man ber om er at hver gang det sendes eller mottas en e-post, skal tilbyderen registrere, og oppbevare i minst seks måneder, de involverte IP-adresser, Mac-adresse (den fysiske adressen til PC-ens nettkort), brukernavn og e-postadresse, samt tidspunkter for sending og mottak. Tilsvarende spor skal registreres for IP-telefoni.

Mobiloperatører pålegges å oppbevare i minst ett år, opplysninger ikke bare om hvem som snakker med hvem, men også om hvem som sender SMS til hvem. I tillegg skal det registreres hvilke mobilmaster som formidlet kontakten, slik at man kan plassere partene geografisk.

Tilsvarende trafikkdata skal også registreres for fasttelefoni.

Utkastet åpner for å kompensere operatørene for «påviselige» merutgifter.

Av EUs 25 medlemsland er det bare Irland og Italia som faktisk har iverksatt lover om oppbevaring av spor fra teletrafikk. Italia krever oppbevaring i minst fire år, men bare av fasttelefoni. Lover er vedtatt, men ikke iverksatt, i Frankrike, Danmark og Spania, ifølge EDRI. Ingen har ennå implementert ordninger for oppbevaring av spor etter IP-trafikk.

Til toppen