Krever halverte trafikktakster

Danmarks Telestyrelse, som tilsvarer Statens teleforvaltning her hjemme, mener det er dårlig balanse mellom Tele Danmarks takster på faste og variable takster. Telestyrelsen mener trafikksatsene bør halveres, mens kvartalsavgiften bør dobles.

Danmarks Telestyrelse, som tilsvarer Statens teleforvaltning her hjemme, mener det er dårlig balanse mellom Tele Danmarks takster på faste og variable takster. Telestyrelsen mener trafikksatsene bør halveres, mens kvartalsavgiften bør dobles.

Dette går fram av en pressemelding Telestyrelsen sendte ut mandag om en konsulentundersøkelse som er utarbeidet om Tele Danmarks innenlandstakster.

Hovedkonklusjonen i undersøkelsen er at det er balanse mellom Tele Danmarks inntekter og utgifter på innenlandstelefonien. Samtidig sier Telestyrelsen altså at takstene harmonerer dårlig på henholdsvis faste og variable takster, og at kvartalsavgiften bør dobles og trafikktakstene settes ned til det halve.

- Vi mener konsulentfirmaet ikke har belegg for sin vurdering av telefontakstenes innbyrdes sammensetning, sier Tele Danmarks underdirektør Tom Togsverd. Han mener det etterhvert vil bli kundene som i større grad vil bestemme forholdet mellom faste avgifter og trafikkpriser. Blant annet derfor vil selskapet tilby ulike typer abonnementsformer - eksempelvis vil kunder som ønsker lavere minuttakster kunne få rabatter på trafikken mot betaling av høyere abonnementsavgifter. Tjenester som "Favorittnummer" og "Hyggesnakk" er andre alternativer, der storfriftsfordelen med bruk av telenettet deles mellom kunden og selskapet.

- Tele Danmark diskuterer nå med de danske telemyndighetene om hvordan den fremtidige prisstrukturen skal reguleres, sier Togsverd.

Til toppen