Krever IKT-politikk i valgkampen

Paul Chaffey og Abelia ber partiene diskutere IKT-politikk og «eNorge 2009»-tiltakene i valgkampen.

Paul Chaffey og Abelia ber partiene diskutere IKT-politikk og «eNorge 2009»-tiltakene i valgkampen.

Paul Chaffey i Abelia gir moderniseringsminister Meyer ros for å legge fram en eNorge-plan som er både ambisiøs og konkret. I en pressemelding skriver de at planen legger opp til en «mer bevisst bruk av informasjonsteknologi for å forenkle dialogen mellom næringsliv og offentlig sektor og legge til rette for mer innovasjon og verdiskaping i bedriftene».

    Les også:

– Sammenhengen mellom mål og virkemidler er god. Det er hyggelig å lese en eNorge-plan som både har en god overordnet innfallsvinkel til hva IKT-politikk handler om, og som også inneholder konkrete tiltak og tidsfrister, sier Chaffey i pressemeldingen.

Han framhever som særlig positivt at det gis klare løfter om å videreutvikle MinSide og AltInn slik at disse portalene etter hvert kan omfatte det meste av både innrapportering og søknader til det offentlige og informasjon fra det offentlige. Det burde fjerne behovet noen etater har for å utvikle alternative elektroniske løsninger, mener Chaffey.

Abelia er også fornøyd med at IKT-forskning skal trappes opp, og da spesielt i forhold til trådløse teknologier, og med regjeringens løfte om å gradvis avvikle den «innovasjonhemmende» formuesskatten.

På to punkter tar Chaffey og Abelia noe forbehold.

Det ene gjelder gjennomføringen av tiltakene i planen. Chaffey sier man har «litt blandede erfaringer» med tilsvarende planer tidligere, og ser at høstens stortingsvalg kan bidra til å øke denne usikkerheten. Derfor ønsker Abelia at IKT-politikk får større plass i valgkampen.

– Vi får håpe at en eventuell uenighet mellom partiene om ambisjonsnivået i IKT-politikken kommer tydelig fram i valgkampen. Dette er utfordringer som er så viktige at de fortjener en mer sentral plass i den politiske debatten framover, sier Paul Chaffey.

Det andre forbeholdet gjelder planens formulering om åpen kildekode, som kan tydes dit hen at alle i offentlig sektor må legge en plan for bruk av åpen kildekode. Her er Abelia på linje med IKT-Norge.

– Jeg antar at man mener at alle skal ha tenkt gjennom hvorvidt man skal bruke åpen kildekode. Det ville være veldig oppsiktsvekkende om de skulle utelukke store deler av programvarenorge fra offentlig sektor. Derfor antar jeg at det heller dreier seg om en oppfordring om å ha et bevisst forhold til alternativene. Det er i og for seg greit.

Chaffey mener åpne standarder, ikke åpen kildekode, er det viktige spørsmålet.

– Åpne standarder innebærer interoperabilitet, og gir brukerne frihet til å velge løsninger i tråd med det jeg opplever er det viktige, nemlig brukervennlige tjenester. Planen burde ikke åpne for å utelukke løsninger som støtter åpne standarder uten å være åpen kildekode.

Til toppen