Krever konsesjon for å servere småkaker

Datatilsynet slår fast at brukeren eier sine egne cookies ("småkaker"), som er betegnelsen på de elektroniske sporene som avsettes på maskinen din når du surfer på Internett. Cookies-registre som inneholder brukeres identitet har konsesjonsplikt, fastslår nye retningslinjer fra Datatilsynet.

Datatilsynet slår fast at brukeren eier sine egne cookies ("småkaker"), som er betegnelsen på de elektroniske sporene som avsettes på maskinen din når du surfer på Internett. Cookies-registre som inneholder brukeres identitet har konsesjonsplikt, fastslår nye retningslinjer fra Datatilsynet.

De nye retningslinjene fra Datatilsynet forklarer brukeren hva en cookie er og hva den brukes til på en enkel måte. Her blir det brakt på det rene at brukeren selv kan velge om man vil få installert cookies på maskinen sin, og at en bruker står fritt til å slette cookies på sin maskin.

Cookies er betegnelse på informasjon eller datafiler nettsteder legger igjen på datamaskinen til brukeren for å identifisere denne ved brukernes neste besøk på nettstedet

Om en brukers identitet lagres i et register over cookies, anser Datatilsynet dette for å være et personregister, og dette er et type register det kreves konsesjon for.

I visse tilfeller gis det unntak fra denne konsesjonsplikten, avhengig av hva som registreres og hva som er formålet med registreringen.

Om en cookie skal kunne finne ut identiteten til en bruker, må brukeren selv aktivt skrive disse opplysninger inn på en nettside som lagrer cookies. For eksempel hvis en bruker gir sin e-post adresse og navn ut i forbindelse med mottakelse av nyhetsbrev, e-handel eller annet.

Datatilsynet slår fast at det ikke er tillatt å lage kundeprofiler ved hjelp av cookies. "Dersom cookiene brukes til å sende målrettet reklame, må de lagres sentralt hos firmaet med mulighet for kopling til rett person. Dette er et register som må ha konsesjon fra Datatilsynet."

I samme dokument slås det fast at det ikke er lov til å lagre cookie-opplysninger i et kunderegister uten konsesjon fra personregisterloven.

I Sverige har man hatt en omfattende debatt omkring cookies på datamaskiner til offentlige tjenestemenn. Der har man kommet fram til at offentlige ansattes cookies skal være tilgjengelige på forespørsel. I en dom fikk en journalist tilgang på cookies fra lokalpolitikere i kommunen Gävle. I USA derimot har journalister ikke fått medhold i tilsvarende krav.

Retningslinjene er tilgjengelige på Datatilsynets hjemmeside.

Mer av dette slaget?


Ulovlig å lese Internett-logger

Til toppen