Krever lik konkurranse innen programvare

IT-minister Heidi Grande Røys ber om videre hjelp fra konkurranse-­direktør Knut Eggum Johansen.

Krever lik konkurranse innen programvare

IT-minister Heidi Grande Røys ber om videre hjelp fra konkurranse-­direktør Knut Eggum Johansen.

En fersk rapport om Konkurranse og innovasjon i programvaremarkedet.
ble i forrige uke klar for nedlasting på Konkurransetilsynets nettside.

Arbeidet ble startet opp i februar i fjor på initiativ fra IT-minister Heidi Grande Røys. Regjeringen vil bruke sin myndighet til å bidra til at brukere av offentlig informasjon ikke låses til en spesiell standard. Det viser blant annet vedtaket om bruk av åpne standarder ved publisering av informasjon.

Nå vil IT-ministeren ha videre drahjelp av Konkurransetilsynet til gjennomgang av konkurranseforholdene i markedet for programvare.

I et møte med konkurransedirektør Knut Eggum Johansen i konkurransetilsynet i forrige uke sier hun:

– Vi må følge IKT-bransjen tettere for å sikre en samfunnstjenlig konkurranse og sunne rammevilkår for aktører i bransjen. Derfor ber jeg Konkurransetilsynet prioritere tilsynet med IKT-markedene, sier Grande Røys.

I rapporten presiserer Konkurransetilsynet at den høyest prioriterte saken i denne

perioden vært en klage tilsynet mottok fra programvareselskapet Linpro vedrørende

Microsofts bruk av rabattbetingelser ved tilbud av programvarelisenser til norske

utdanningsinstitusjoner. Arbeidet resulterte i at Microsoft gjorde endringer i

rabattbetingelsene.

Konkurransetilsynet konkluderer i sin rapport at det er viktig å være klar over at det ikke er så store konkurransefortrinn som skal til for å vinne en dynamisk konkurranse om et marked.

Tilsynet oppfordrer til interoperablitet mellom ulike produkter i programvaresektoren. I rapporten heter det blant annet:

«Ved å sikre at systemene er åpne i den form at produkter fra konkurrerende produsenter i tilgrensede markeder er kompatible, legger en også til rette for konkurranse i tilgrensede markeder.

«Åpne systemer vil også legge til rette for at nye plattformer får vokse fram fra tilgrensede markeder i den grad disse plattformene vil være konkurransedyktig med plattformen til en dominerende aktør i et hovedmarked.»

Til toppen