Krever lik pris i fast- og mobilnett

Port It-sjef Pål Eivind Vegard krever lik pris i fast- og mobilnett. Er han teleridder eller pengegrisk opportunist?

Port It-sjef Pål Eivind Vegard krever lik pris i fast- og mobilnett. Er han teleridder eller pengegrisk opportunist?

Pål E. Vegard er ute i demonstrasjonstog, mot Telenor. Han er sjef i Port It, et selskap som nylig opplevde at Telenor la inn en melding til alle som ringte kundene deres, for å advare at samtalen ville bli dyr. Vegard mener Telenor er livredd for det han prøver å få til, og vil knuse selskapet hans med alle midler.

– Terminering av samtaler bør koste det samme i fastnett og mobil, sier han.

Det skal koste det samme å ringe mobil som å ringe noen som sitter på fastnett. Dette oppnåde han nylig, men ikke ved å få senket prisene på samtaler til mobil. Han satte opp prisen for å nå hans egne fastnettkunder til prisen for å ringe en kunde av Telenor mobil.

– Det er helt absurd, sier Pål K. Kvalheim, kommunikasjonsdirektør Telenor Nordic, om påstanden om at fastnett og mobil bør koste det samme.

Han mener dette slett ikke dreier seg om Telenor Mobils termineringspriser.

– Port It har bestemt seg for å sette opp prisen med mange hundre prosent, fordi de har sett en mulighet for dem til å tjene mye penger og la Telenors kunder betale, sier han.

Den såkalte termineringsavgiften er en avgift kundene ikke ser direkte, men den merkes likevel. Kunden betaler bare til sin egen operatør for samtalene, men operatøren må betale en avgift for at kundens samtaler skal mottas av andre operatører, en såkalt termineringsavgift. Termineringsavgiften varierer, og derfor varierer også prisen på samtaler avhengig av hvem du ringer.

Avgiften er vesentlig høyere til mobil enn fastnett, fordi kostnadene knyttet til mobiltelefoni er høyere. Telenors priser er regulert av Post- Og Teletilsynet, og skal være kostnadsorienterte.

Vegard mener det er galt at Port Its termineringskostnader skal sammenliknes med Telenors nedbetalte fastnett, samtidig som mobilterminering beregnes på et annet grunnlag og med mye høyere prisnivåer.

– Vi har de samme utgiftene som Telenor Mobil, hevder han.

Er ikke dette en fallitterklæring om at dere ikke kan konkurrere mot Telenors fastnettpriser?

– Nei.

Han har regnet seg frem til at Telenor tar inn 1,8 milliarder på terminering til mobil, og i hans regnskap er dette rent overskudd. Det er disse pengene han mener Telenor vil gå langt for å beskytte. Telenor vil nok mer regne det som en inntekt som det er forbundet store termineringskostnader til.

– Mobilnettet er nyere og har ganske høye investeringer. Det koster mer og driftskostnadene er høyere, sier Esben Tuman Johnsen, informasjonssjef i Telenor Mobil.

Vegard hevder prisene er altfor høye, og antyder at dette skyldes at Telenor har venner i gode posisjoner, samt at de eies av staten, som også regulerer markedet.

Prisen for terminering til Telenors fastnett er 5 øre i startkostnad og 3,8 øre per minutt. Til mobil er kostnaden 20 øre i oppstart og 63 øre per minutt.

– Kostnaden for mobil er tolv ganger så høy for en samtale på to og et halvt minutt, sier Vegard.

Det er denne prisen Port It har krevd når folk ringer deres kunder, og Telenor prøvde derfor å legge på en talemelding når deres kunder ringte til Port It-kunder, som advarte mot at folk ikke kunne forvente normale fasttelefonipriser.

Johnsen sier Telenor tok tapet selv en periode etter at Port It satte opp termineringsprisen.

– Vi kom i en situasjon der vi betalte mye mer for samtaler til Port It enn det våre kunder betalte til oss. Derfor måtte vi sette opp prisen. Vi la inn talemeldingen fordi kundene risikerer at prisen er 700 prosent mer enn du er vant til i fastnett, sier han.

Talemeldingen måtte de imidlertid fjerne etter bare to dager, da det ble klart at den hindret fakser, nødtelefoner og alarmer i å fungere som normalt. Dette håper Johnsen de finner en teknisk løsning på.

Vegard i Port It forteller at de av hans kunder som ønsker det, er flyttet ut av løsningen med de høye termineringskostnadene, via et triks med en partner og bruk av fast forvalg.

For de resterende kundene vil han nå gå med overskudd på terminering, og kreve inn langt mer enn det han må betale i terminering for at hans egne kunder ringer ut, er det rimelig?

– Nei, men vi bruker bare samme mekanisme som Telenor har brukt i mange år. Dette er et intermesso som varer i noen måneder. Jeg tror det kommer ny regulering snart, seir han.

Er det et show for Post- og Teletilsynet?

– For dem og resten av myndighetene.

Til toppen