Krever likevel ikke 200 mill. for UMTS-lisensene

Samferdselsminister Torild Skogsholm bøyer seg for stortingsflertallet og vil likevel ikke sette noen minstepris på 200 millioner kroner for de ledige UMTS-konsesjonene.

Samferdselsminister Torild Skogsholm bøyer seg for stortingsflertallet og vil likevel ikke sette noen minstepris på 200 millioner kroner for de ledige UMTS-konsesjonene.

Under sitt innlegg i Stortinget i dag om stortingsmelding nummer 32 og 18 om mobilkommunikasjon, gjorde samferdselsminister Torild Skogsholm (V) det klart at regjeringen vil lyse ut de to ledige UMTS-lisensene "så fort som overhodet mulig", og at det skal skje i en auksjon uten en minste utropspris på 200 millioner kroner for hver konsesjon.

I stedet skal det stilles et minimumskrav til budgivernes kompetanse og kapital for at de skal kunne delta i auksjonsrunden.

Flertallet i Stortingskomitéen har tatt til orde for at utlysingen må være gjennomført før utgangen av juni i år, men dette kan bli en i overkant stram tidsfrist, mener Skogsholm.

- Flertallets beslutning medfører etter min oppfatning både fordeler og ulemper. Fordelen er at det kan være lettere å få tildelt konsesjonene dersom det i praksis er slik at ingen er villige til å betale 200 millioner kroner for konsesjonene. På den annen side ville en minstepris ha vært en garanti for at konsesjonene ble tildelt aktører med nødvendig finansiell styrke, og minsteprisen ville ha sikret statens inntekter dersom flere faktisk er villige til å betale 200 millioner kroner, sa Skogsholm i Stortinget i dag.

Strotingsflertallet ønsker heller ikke at Telenor og NetCom må betale en kompensasjon til staten mot at deres UMTS-utbygging gis en utsettelse på 15 måneder.

- Jeg vil påpeke at staten på denne måten vederlagsfritt reduserer den risikoen disse selskapene frivillig tok på seg da de vant kampen om konsesjonene i konkurranse med andre. Jeg mener det er viktig å huske på at Telenor Mobil og NetCom fikk sine UMTS-konsesjoner nettopp fordi de lovte å bygge etter de panene som nå uten gjenytelse blir endret til deres ubetingede fordel, sa Skogsholm, og la til at "dette kan få konsekvenser for senere tildelinger".

Til toppen