Krever lisens for Linux-varemerke

Linus Torvalds krever penger av selskaper som vil bruke Linux-varemerket.

Linus Torvalds krever penger av selskaper som vil bruke Linux-varemerket.

Linux er et registrert varemerke som forvaltes av Linus Torvalds. Det har vakt oppsikt at Torvalds, gjennom Linux Mark Institute, håndhever varemerket og krever inn lisenspenger fra selskaper som benytter seg av Linux i sitt navn eller produkter.

Lisensene koster fra 200 dollar til 5000 dollar.

Praksisen ble gjenstand for debatt i åpen kildekodefellesskapet i forrige måned, da det ble kjent at 90 australske selskaper hadde mottatt et advokatbrev med krav om at de oppgir enhver juridisk rett til betegnelsen Linux, og at de kjøper en lisens fra Linux Mark Institute.

Forklaringen er kravet til innehavere av registrerte varemerker at de aktivt forsvarer varemerket. Varemerker som ikke aktivt forsvares mister sitt juridiske vern, og vil kunne brukes fritt. Da risikerer man at betegnelsen Linux brukes til alt annet enn programvare, fra whiskey til pingvinfor.

Ifølge Torvalds tjener han ikke et rødt øre på lisensinntektene. Disse er satt så lavt at de ikke engang dekker utgiften til den lovpålagte håndhevingen av varemerket, sier han i et Linux-forum.

Ifølge News.com er Florian Mueller, leder for Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII) som arbeider mot programvarepatenter, blant dem som forsvarer Torvalds i denne saken. Mueller forklarer at opphavsrett og varemerker generelt sett beskytter de kreative, mens programvarepatenter virker hemmende på fornyelsen. Han mener det er meningsløst å være mot opphavsrett i enhver sammenheng, og advarer mot «anti-opphavsrettsradikalisme».

Til toppen