Krever norsk nemnd for fildelingssaker

Forbrukerrådet avviser forslag om at fildelere skal sperres fra nett bare på mistanke.

Krever norsk nemnd for fildelingssaker

Forbrukerrådet avviser forslag om at fildelere skal sperres fra nett bare på mistanke.

Oslo (NTB): Forbrukerrådet er glad for at EU-parlamentet nylig har sagt nei til et forslag om å stenge forbrukernes tilgang til internett ved mistanke om ulovlig fildeling.

– Forbrukerrådet er glade for støtten EU-parlamentet gir til kampen for forbrukernes rettssikkerhet og personvern. Ikke desto mindre er det opp til oss som forbrukerrepresentanter å bidra til å finne gode løsninger for alle parter. Derfor følger vi nå opp med konkrete forslag til opprettelsen av en nemnd, og vil i nær framtid ta kontakt med norske myndigheter om dette, sier Hans Marius Graasvold i Forbrukerrådet i en pressemelding.

Forbrukerrådet ser for seg at det blir etablert en nøytral nemnd som forbrukerne kan henvende seg til dersom de anklages for uautorisert bruk av andres åndsverk, for eksempel ved ulovlig fildeling.

Graasvold gjør det klart at opphavsretten skal respekteres, men spørsmål om lovbrudd skal vurderes av domstolene alene, sier Graasvold. EU-parlamentet holder fast på at internettleverandørene må samarbeide med andre aktører i kampen mot ulovlig fildeling. Men filtrering av innhold er ikke aktuelt, og tiltak på vegne av rettighetshaverne skal ikke være i strid med forbrukernes krav på personvern og rettssikkerhet.

– Forbrukerorganisasjonene mener at å kutte internettforbindelsen er et så alvorlig inngrep, at det ikke under noen omstendighet er proporsjonalt med det påståtte lovbruddet, sier Graasvold.

    Les også:

Til toppen