Krever ny lov om offentlige innkjøp

Olaf H. Thommesen i Steria mener dagens regler stopper bærekraftige IT-innkjøp.

Krever ny lov om offentlige innkjøp
Olav H. Thommessen i Steria Norge etterlyser en ny lov om offentlige innkjøp som åpner for å stille krav til leverandørenes miljø- og samfunnsansvar. Bilde: John Hughes

IT-selskapet Steria Norge har samarbeidet med Pitney Bowes Norge om en rapport, «Miljø- og samfunnsansvar i innkjøpsprosesser», som kartlegger innkjøpsrutiner og -holdninger til 335 små, mellomstore og store offentlige og private virksomheter.

Olaf H. Thommesen, som leder Steria Norges arbeid rundt bærekraft og samfunnsansvar, mener rapporten gir grunnlag for å kreve endringer i lovverket rundt offentlige anskaffelser.

Rapporten avdekker at innkjøpere i offentlig virksomhet mener lovverket hindrer dem i å bruke samfunnsansvar som kriterium for å skille mellom ulike leverandører.

– Kravene til likebehandling oppfattes som at det ikke er tillatt å stille spørsmål om bedrifters arbeid med forhold knyttet til for eksempel barnearbeid eller sosiale dumping, sier Thommessen i en pressemelding.

Thommessen etterlyser følgelig en ny lov om offentlige innkjøp som åpner for å stille krav til leverandørenes miljø- og samfunnsansvar.

– Både stortingsmeldingen om næringslivets samfunnsansvar og eierskapsmeldingen som kom i fjor har skapt skyhøye forventinger til en storsatsing på bærekraft og etisk handel. Dessverre makter ikke regjeringen å følge opp sine egne føringer og intensjoner, til tross for at det er tverrpolitisk enighet i Stortinget om at offentlige innkjøpere skal kunne stille flere krav til miljø- og samfunnsansvar, sier han.

I tillegg til en oppdatert lov, ønsker Thommesen det han kaller «dekkende og relevante sertifiseringsordninger», slik at det blir lettere å sammenlikne ulike leverandørers arbeid med miljø- og samfunnsansvar.

Steria er en betydelig leverandør av IT-tjenester til det offentlige, og har tradisjonelt lagt stor vekt på miljø- og samfunnsansvar.

Les mer om: