Krever økt innsats for åpen kildekode

Et flertall i IT-statsrådens nye eNorge-forum vil ha mer åpen kildekode og åpne standarder.

Et flertall i IT-statsrådens nye eNorge-forum vil ha mer åpen kildekode og åpne standarder.

Statsråd Heidi Grande Røys (SV) i Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) har fått mye kritikk for at det skjer for lite på IT-siden. Et eksempel på dette er MinSide-portalen som har blitt kraftig utsatt, og som heller ikke ble lansert i første kvartal som varslet.

I går skjedde noe som kan bidra til å dempe kritikken: Det første møtet i Stoltenberg-regjeringens nye eNorge-forum.

    Les også:

Det rådgivende panelet skal gi innspill til norsk IT-politikk, og mye av innspillene som kommer opp vil bli prioritert i den kommende Stortingsmeldingen som skal være klar til høsten.

Et brennbart tema under gårsdagens møte var hvordan det offentlige må tilrettelegge for åpen kildekode, noe som også var SVs kongstanke under valgkampen.

– Åpen kildekode og åpne standarder vil nok være noe av det får høyest prioritet til høstens stortingsmelding, sier politisk rådgiver i FAD, Jørund Leknes til digi.no.

eNorge-forum er dominert av offentlig sektor og interessegrupper, som Medietilsynet, Universitetet i Oslo, El- og IT-forbundet, Elektronisk forpost i Norge, IKT-Norge, Nasjonalt senter for telemedisin, Simula Research Laboratory, BI, Statskonsult og Norges Blindeforbund som alle kan ha interesse av åpen kildekode og åpne standarder.

Motvekten til disse er tre private bedriftsmedlemmer som ikke satser spesielt på åpen kildekode: Telenor, Microsoft og Geodata.

Microsoft er representert i eNorge-forum av sin direktør for jus og samfunnskontakt, Grete Faremo. Hun kan vente kraftige utfordringer i forhold til åpen kildekode. Under møtet framhevet hun Microsofts samarbeidsvilje og satsing på kontorstøttesystemer med åpne dokumentformater.

Avdelingsleder for Nasjonalt senter for telemedisin, Steinar Pedersen, mener at det er en absolutt nødvendighet at myndighetene må ligge i forkant av åpen kildekode for å kunne bli et foregangsland på telemedisin.

Han fikk god støtte fra både universitetslektor i Institutt for Informatikk (IFI), Gisle Hannemyr og leder for Elektronisk forpost Norge, Thomas Gramstad.

Leknes tror stortingsmeldingen vil måtte balansere mellom interessene på fri programvare, personvern, innovasjonsarbeidet, forskning og hvordan forvaltningen skal bruke IT og samarbeide på tvers.

Han mener en av de største utfordringene på åpen kildekode vil være å heve kunnskapsnivået i de forskjellige miljøene som skal ta i bruk den nye teknologien.

Et forslag om nasjonalt kompetansesenter for fri programvare er allerede levert til FAD. Forslaget er utarbeidet av Buskerud Fylkeskommune, Rådet i Drammensregionen, Høgskolen i Buskerud, Troms fylkeskommune og IKT-Norge.

Dette er medlemmene i eNorge-forum:

 • Elisabeth Staksrud – Medietilsynet
 • Grete Faremo – Microsoft
 • Gisle Hannemyr – Universitetet i Oslo
 • Hans O. Felix – El og IT-forbundet
 • Hege Skryseth – Geodata
 • Hilde Widerøe Wibe – Leder for myndighetskontakt i Telenor Norden
 • Thomas Gramstad – Elektronisk Forpost
 • Per Morten Hoff – IKT-Norge
 • Steinar Pedersen – Nasjonalt senter for telemedisin
 • Kristin Vinje – Simula Research Laboratory
 • Lars Thue – BI
 • May-Britt Nordli – Kommunenes Sentralforbund
 • Morten Søby – Universitetet i Oslo
 • Vivi Lassen – Statskonsult
 • Åge Nigardsøy, Blindeforbundet
Til toppen