Krever økt straff for datainnbrudd

Sårbarhetsutvalget mener det er uholdbart at datainnbrudd bare kan straffes med inntil to års fengsel. På Filippinene har siktelsen mot ILOVEYOU-mannen en ramme på tjue år.

Filippinene vedtok nye lover mot datainnbrudd flere uker etter at ILOVEYOU-ormen hadde forårsaket skader verden over for flere milliarder dollar. Siktelsen bygger på andre lover om misbruk av passord, og myndighetene har sannsynligvis tøyet strafferammen maksimalt. (Se artikkelen ILOVEYOU-opphav risikerer 20 års fengsel.)

Men dersom man hadde holdt seg til norsk lovgivning, hadde den øvre strafferammen vært seks måneder.

- Ved straffeskjerpende omstendigheter kan straffelovens § 145, tredje ledd, lede til fengsel i inntil to år for datainnbrudd. Utvalget vurderer dette som lavt i forhold til hvor alvorlige konsekvenser datainnbrudd kan ha, og i forhold til allmennpreventive hensyn, heter det i innstillingen.

Ordinære innbrudd har en strafferamme på opptil fire år ved straffeskjerpende omstendigheter.
Sårbarhetsutvalgets innstilling finner du her.

Les også disse artiklene:
Økokrim vil straffe dataskurkene hardere
Senter for informasjonssikring må være et uavhengig organ
Krever eget departement for sivil sikkerhet og beredskap
Willoch vil opprette senter for informasjonssikring
Sårbarhetsutvalg varsler radikale endringer for Norge
Willochs sårbarhetsutvalg kan endelig gi debatt
Til toppen