Krever penger for alle JPEG-bilder

Et amerikansk selskap påstår de har rettigheter på bildeformatet JPEG. Sony skal allerede ha betalt avgift.

Et amerikansk selskap påstår de har rettigheter på bildeformatet JPEG. Sony skal allerede ha betalt avgift.

Gamle patenter kan være verd mye. Med jevne mellomrom kommer IT-selskaper og forteller at de har gamle patenter på teknikker som nå er i bred bruk.

I 2002 offentliggjorde Forgent Networks at selskapet satt på et 17 år gammelt patent på hva selskapet hevder er en av teknikkene som brukes i bildeformatet JPEG.

Saken minner om da patentstriden rundt GIF-formatet der Unisys and Compuserve satt på patenter.

Patentstriden om JPEG rammen svært mange selskaper fordi JPEG gir små filstørrelser og er blitt standardformatet på Internett. JPEG står for Joint Photographic Experts Group og skal være et åpent format.

Men Forgent hevder at selskapet har en patent på fra oppkjøpet de gjorde av Compression Labs i 1997. En teknikk som brukes i JPEG omfattes av dette patentet, hevder Forgent.

Forgent Networks har fremmet krav mot store deler av IT-bransjen. Nå forteller selskapet at de har overbevist mange om at deres krav holder vann.

Forgent skal ha inngått avtaler med 30 IT-selskaper som lager programvare som enten produserer eller viser frem JPEG-bilder. Til sammen har dette skaffet Forgent inntekter på 90 millioner dollar, skriver Wired News.

Et av selskapene som skal ha gitt seg er Sony - selskapet har betalt 16 millioner dollar til Forgent.

Men mange vil ikke betale - Apple, IBM, Kodak og Xerox bestrider kravet, skriver Wired News. Patentet løper ut etter 20 år - i 2006, men dette spiller liten rolle. Har IT-bransjen brukt teknikken, kan Forgent kreve betalt. Om Adobe og Macromedia har betalt, er ikke kjent, skriver Wired News.

Patentstriden kan gi JPEG-konkurrenten PNG økt støtte. PNG ble lansert som et alternativ til GIF når patentstriden om dette formatet dukket opp.

Til toppen