Krever penger for lenkepatent

British Telecom påstår at de har patent på hyperlenkene som binder Internett sammen. Snart er første rettssak i gang.

British Telecom påstår at de har patent på hyperlenkene som binder Internett sammen. Snart er første rettssak i gang.

I jakten på nye inntektskilder har den gamle telemonopolisten British Telecom som mange andre bladd igjennom sitt patentarkiv. Der fant de et patent fra 1976 på en beskrivelse av hyperlenker, metoden som i dag brukes for å koble sammen dokumenter på Internett. Patentet ble bare innvilget i USA og da først i 1989. Inntil i juni har det ligget i en arkivskuff, men nå har BT gått løs på det første amerianske selskapet som de mener skylder dem penger.


I de siste årene har det dukket opp en rekke slike saker der forskjellige selskaper forsøker å tjene penger på gamle patenter de mener brukes av svært mange aktører i dag. Her i Norge har Kristiansand-selskapet Bellboy International AS fått innvilget et europeisk patent på handel over tele- og datalinjer, det vil si Internett og mobiltelefoni.

En rekke selskaper har også tatt ut patenter på mye brukte teknologier, men forsøker ikke å tjene penger på dem. Patentene er i stedet tatt ut for å beskytte seg mot at andre tar patenter og krever penger.


BT skal ha valgt ut flere amerikanske Internett-leverandører som prøvestener for sine krav om lisenspenger på hyperlenke-patentet. Men ingen av forhandlingene har ført frem, og på fredag tok BT ut stevning mot Prodigy, en av de største online-tjenestene i USA, skriver The Register.

Vinner BT denne rettssaken, blir det langt enklere å gå løs på resten av den amerikanske Internett-bransjen og kreve avgifter. Men kritikere av BT mener at hyperlenker ble oppfunnet av den amerikanske IT-forskerne Ted Nelson lenge før BT fikk et patent.

Oppfinneren av world wide web, Tim Berners-Lee forteller at han baserte mye av sin forskervirksomhet på Nelsons arbeid, skriver BBC Online.

Til toppen