Krever reservasjon mot EUs datadirektiv

Venstres landsstyre vil gjøre dette til et punkt i valgprogrammet.

Krever reservasjon mot EUs datadirektiv

Venstres landsstyre vil gjøre dette til et punkt i valgprogrammet.

Partiet Venstre hadde landsstyremøte i helgen. I behandlingen av nytt stortingsvalgprogram ble det vedtatt å gå inn for å hindre EUs datalagringsdirektiv fra å bli norsk lov. Landsstyret vil følgelig kreve at Norge utnytter sin rett til å reservere seg mot direktivet, heter det i en melding fra landsstyremøtet.

Direktivet påbyr tele- og Internett-operatører å lagre trafikklogger i minst seks måneder, som ledd i kampen mot terrorisme og annen kriminalitet. Direktivet har vakt bred motstand, også blant EU-lands regjeringer. For fire uker siden avviste en EU-domstol et innspill fra Slovakia og Irland som ville hindre direktivet fra å bli en del av EUs økonomiske regelverk.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) forsikret da at denne dommen ikke automatisk betyr at direktivet er EØS-relevant og dermed aktuelt for Norge. Hun lovet at departementet skal vurdere dette «på eget grunnlag».

Det går ikke fram av meldingen fra Venstres landsstyremøte om de har drøftet denne siste utviklingen, eller om vedtaket er fattet bare på et mer allment grunnlag.

En av forslagsstillerne, tidligere Unge Venstre-leder Lars-Henrik Paarup Michelsen, siteres slik i meldingen:

– Spørsmålet om datalagringsdirektivet skal bli norsk lov eller ikke handler om hva slags samfunn vi ønsker oss. Direktivet setter grunnleggende verdier som personvern, rettsstat og demokrati på spill.

Michelsen legger til:

– Reservasjonsretten har blitt trekt [sic] frem i flere tidligere debatter om EU-direktiv, men aldri før har denne retten blitt tatt i bruk. Denne gangen bør Norge stille seg annerledes.

Det er Venstres landsmøte som endelig vedtar nytt stortingsvalgprogram for perioden 2009–2013.

    Les også:

Til toppen