JUSS OG SAMFUNN

Krever strammere patentsystem

Microsoft har lagt fram et fire punkts program for å stramme opp det internasjonale patentsystemet.

11. mars 2005 - 13:14

Juridisk direktør Brad Smith i Microsoft har holdt et foredrag for den republikanske tenketanken American Enterprise Institute der han tok til orde for en omfattende overhaling av det internasjonale systemet for å registrere og godkjenne patenter. Smith advarte amerikanske myndigheter at uten omfattende og internasjonalt koordinert reform, vil den teknologiske utviklingen bli skadelidende, og følgelig også USA og den globale økonomien.

Mange av Microsofts forslag gjenspeiler synspunkter som ofte har dukket opp også i den europeiske debatten om patenter generelt, og patenter på programvare spesielt.

Smith mener reform er påkrevet på fire felter:

  • Det må bli bedre kvalitetssikring av godkjennings- og registreringssystemet, slik at det innvilges færre patenter, og slik at det som innvilges har et mer troverdig grunnlag.
  • Systemet må ha mekanismer for å avverge grunnløse søksmål.
  • USAs patentlovgivning må bringes mer i samsvar med patentlovgivningen i EU og Japan
  • Det må bli enklere for individer og mindre selskaper å registrere patenter.

Smith sa i foredraget at spesielt det amerikanske patentkontoret overveldes av alt for mange søknader, og at USA opplever en «eksplosjon» av grunnløse søksmål rundt patentrettigheter.

– Det er alt for enkelt for en saksøker å manipulere det amerikanske systemet og bruke et patentsøksmål som det ultimate lotterilogget, der det å forvirre jurymedlemmer med teknologisjargong kan gi en himmelsk gevinst, sa Smith blant annet.

Smith advarte at Microsoft vil bruke mye krefter på å samle støtte for å få gjennom de nødvendige reformene.

Mye av dette er ren egen interesse. Ifølge Smith har Microsoft til enhver tid mellom 30 og 40 patentrelaterte søksmål. Disse koster rundt 100 millioner dollar årlig. De fleste ordnes gjennom forlik.

Et søksmål Microsoft kommer til å kjempe til siste slutt, er det fra Eolas, som symboliserer alt selskapet hater ved det nåværende systemet, nemlig en gruppe forskere og forretningsfolk som leverer en patentsøknad på teknologi som mange har oppfunnet før dem, får søknaden anerkjent, og deretter greier å overbevise en rettsinstans om å tilkjenne dem mange hundre millioner dollar i erstatning fra Microsoft. Eolas-patentet ble nylig kjent ugyldig, og domstolen som ga Eolas medhold er pålagt av en øvre ankeinstans å ta opp saken på nytt i full bredde.

    Les også:

Microsofts forslag om kvalitetssikring tar sikte på å hindre patentkontoret fra å godkjenne søknader av Eolas-typen. Det skal skje ved bedre og mer tilgjengelig informasjon om hva slags patentsøknader som er inne til behandling, strengere retningslinjer for hva som kan godkjennes, og en ordning der saksbehandlerne må rådføre seg med andre interessenter før de godkjenner et patent. Microsoft foreslår også en ordning som tilfører patentkontoret flere penger, slik at hver søknad kan gis en grundigere behandling.

Smiths krav om at det må bli enklere for individer og små selskaper å få registrert patenter underbygges av et krav om gratis patentsøknader for individer. Dette krav er klart uegennyttig, men kan også oppfattes som politisk frieri til patentmotstanderne i Europa, som har brukt hensynet til individer og små bedrifter som et viktig argument i debatten rundt EU-kommisjonens utkast til patentdirektiv.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.