KrF: Skattefradrag til kommende gründere

Mandag lanserte Kristelig Folkeparti og Jon Lilletun (bildet) sin "Tiltakspakke for nyskapning - med IT som motor." Partiet vil innføre sparing med skattefradrag for unge, kommende gründere.

Mandag lanserte Kristelig Folkeparti og Jon Lilletun (bildet) sin "Tiltakspakke for nyskapning - med IT som motor." Partiet vil innføre sparing med skattefradrag for unge, kommende gründere.

Mandag lanserte Kristelig Folkeparti sin pakke for nyskapning og innovasjon i Norge. Sentrumspartiet, som ønsker å komme i regjeringsposisjon etter høstens valg, frir for alvor til gründerne i oss.

- Det er et stort behov for omstilling og nyskapning i norsk næringsliv. Forskning er en nøkkel for å få det til, sier partileder Valgerd Svarstad-Haugland.

Et virkemiddel for å få flere til å satse på egen bedrift er å innføre en skatteordning som ligner på BSU (Boligsparing for Ungdom). Denne skal gi skattelette for de som ønsker å spare for å starte en egen bedrift.

Et annet virkemiddel er å lovfeste en ordning som garanterer bedrifter en gitt finansieringsandel av utgifter til "nærmere definerte forskings- og utviklingsprosjekter."

- Det er viktig å øke næringslivets forskingsinnsats og sikre at Norge kommer opp på OECD-nivå, sier Jon Lilletun, som var forsknings- og utdanningsminister i regjeringen Bondevik.

Kristelig Folkeparti vil også at gründerfag og entreprenørskap i større grad blir tatt opp i skolen. Det foreslår også at studenter, ved siden av studielånet, får et eget lån for å kjøpe seg PC.

Lovnadene kom rett før First Tuesday arrangerte sitt politiske stormøte, hvor alle partilederne i de største partiene var representert for å snakke om nyskapning, rammevilkår og skatt.

Til toppen