Krigslammet mobilkonkurranse

Dette tidligere krigslammede landet, omfatter fire GSM-lisenser, hvor av to er i drift.

Dette tidligere krigslammede landet, omfatter fire GSM-lisenser, hvor av to er i drift.

Etter krigen fikk den bosniske og den serbiske delen av landet hver sitt teleregime med hver sine telefonnummer og hver sine mobillisenser.

Bosnia- Herzegovina Lansert Kunder

01.01.00

Vekst i

1999

Marked

GSM

GSM B&H 10.96 51.300 101% -
Mobilna Srpske 07.99 - - -
Eronet 03.00 - - -
Digital Spacetel Srpska Planlagt - - -

Kilde: Public Network 2/00, GSMWorld. Inkluderer netteiere, og ikke service providere.

Til toppen