Kriminelt å stjele e-post

En amerikansk rett har slått fast at det å stjele e-post er en kriminell handling, og de siktede kan få strenge straffer. Ifølge Økokrim har det ikke vært tilsvarende saker oppe i Norge, men en sak om forsøk på innbrudd i datanettverket til Universitetet i Oslo var oppe før jul.

En amerikansk rett har slått fast at det å stjele e-post er en kriminell handling, og de siktede kan få strenge straffer. Ifølge Økokrim har det ikke vært tilsvarende saker oppe i Norge, men en sak om forsøk på innbrudd i datanettverket til Universitetet i Oslo var oppe før jul.

Det er en rett i Pennsylvania som har kommet frem til denne kjennelsen etter en sak hvor en ansatt i Internett-selskapet Sladekutter hacket seg inn på konkurrenten Labwerks' datasystem, melder Register.

Det karakteriseres som industrispionasje; det at inntrengeren stjal e-post som inneholdt navnene på Labwerks' kunder, og deretter brukte informasjonen til å kontakte disse kundene.

Dommeren Donetta Ambrose fastslo at Sladekutter hadde brutt den føderale overvåkingsloven ved ulovlig å bryte seg inn i Labwerks datasystem. Hun påla Sladekutter å returnere filer og annet materiale de eventuelt måtte ha tilegnet seg fra Labwerks datasystem.

Labwerks advokat Peter A. Santos sa at retten vil ikke under noen omstendighet tolererer at et selskap bryter seg inn hos et annet selskaps datasystem. - Det er ulovlig, og det vil bli stoppet, sa han.

Roar Østby, politiadvokat i Økokrim, sier til digi.no at det ikke har vært noen slik dom i Norge, hvor noen har stjålet e-post. Men det var en sak oppe i Høyesterett før jul, hvor noen hadde forsøkt å bryte seg inn på nettverket til Universitetet i Oslo. Høyesterett hadde ikke belegg for å kalle det forsøk på innbrudd.

Tiltalte ble frikjent fordi vedkommende ikke hadde gått langt nok i forsøket. Tiltalte hadde prøvd ulike brukernavn og passord, men ikke kommet lengre enn det.

- Når man har datanettverk koblet til Internett, er dette noe man må regne med, sier Østby. - Det er straffbart å bryte seg inn, men når det gjelder forsøk på innbrudd må hvert enkelt tilfelle vurderes.

Han understreker at Norge ikke er noe fristed for hackere, slik utenlandske medier har hevdet. Det er tre forskjellige straffbare handlinger når det gjelder datakriminalitet; innbrudd, tyveri og skadeverk.

Når det gjelder forsøk på å bryte seg inn, må også intensjonen eller motivasjonen til gjerningsmannen vurderes. Hvis intensjonen ikke er å ødelegge, men bare å komme seg gjennom sperringene, er ikke dette fullt så alvorlig. - Det er vanskelig å vite hva gjerningsmannen tenker, men ofte kan man finne ut mye ved å se på handlingen, sier Østby.

- Det har vært saker oppe i Norge hvor noen har hacket seg inn i et nettverk, og så gått rett ut igjen. Det foreligger en straffereaksjon på dette, og hittil er det blitt pådømt og gitt bøter.

Til toppen