Krise-emisjon i Cell Network

Dagens budskap fra Cell-styret kan ikke betegnes som noe annet enn en krise-emisjon. Emisjonen foreslås gjennomført til tre kroner per aksje, betydelig under dagens aksjekurs på Stockholmsbørsen.

Eksisterende aksjonærer i Cell Network AB må la seg vanne ut på meget lave nivåer for at selskapet skal få tilført mer kapital (men eksisterende aksjonærer har fotrinnsrett til å tegne aksjer). På dagens resultatpresentasjon ble det kjent at styret innkaller til en ekstraordinær generalforsamling den 10. mai for å få godkjennelse til å gjennomføre en emisjon på tre kroner. Aksjen er sist omsatt på 6,5 svenske kroner i Stockholm, og selskapet må altså grave dypt for å få inn pengene. Til sammenligning var aksjen omsatt på 350 kroner på det høyeste i februar i fjor.

Emisjonen gjennomføres for å sikre stabile forhold til videre drift og for å betale utestående oppgjør for tidligere oppkjøp, ifølge en pressemelding.

Resultatet for første kvartal viser et underskudd på 46,3 millioner svenske kroner før skatt, litt bedre enn analytikernes estimater, ifølge Dagens Industri. Tilsvarende periode i fjor viste et overskudd på åtte millioner kroner.

I en pressemelding skriver selskapet at de opplever en positiv trend når det gjelder lønnsomhet, beleggingsgrad og inntekt per time. Men sjef Niklas Flyborg legger til i meldingen at markedet de siste månedene har vært tøffe og at kostnadsbesparende tiltak fra blant annet Ericsson kan få store konsekvenser. Dette gjør det vanskeligere å estimere inntekter for resten av året.

Til toppen