Krise for Sintef

Trass i nedskåret forskerstab opplever Sintef et stort underskudd. Det spøker for flere kutt.

Trass i nedskåret forskerstab opplever Sintef et stort underskudd. Det spøker for flere kutt.

Til tross for myndighetenes uttrykte ønsker om innovasjon og nyskaping, kuttes det stadig mer i forskerstillinger.

I fjor måtte over 20 programvareutviklere i Sintef gå som følge av sviktende oppdrag i privat og offentlig sektor.

    Les også:

Hos Sintef utgjør private oppdrag 80 til 90 prosent av oppdragsmengden.

Det er programvareutvikling og lavere oppdragsmengde på maskinvare og programvare som svikter mest.

De fleste av dem som måtte gå fra Sintef i fjor, jobbet i Trondheim, men også Oslo-avdelingen ble berørt.

I dag skriver Dagens Næringsliv om et underskudd på 26,3 millioner kroner i Sintef-konsernet i Trondheim.

Konsernsjef Unni Steinsmo har allerede satt i gang en ryddeprosess, der 50 millioner kroner er kuttet. Flere blant toppledelsen har gått.

I fjor omsatte Sintef for 1,7 milliarder kroner med et underskudd på 18 millioner kroner før skatt. Men nettounderskuddet er økt til 26,3 millioner kroner.

Unni Steinsmo forteller til Dagens Næringsliv at Sintef nå har store internasjonale ambisjoner der målet er å bli Europas mest anerkjente forskningsmiljø. Det kan bety flere etableringer utenfor Norge og et tettere samarbeid med norsk næringsliv framover.

Etter omorganisering vil en ny organisasjonen vil bestå av tre stabsenheter som vil dekke økonomi, strategi og personal.

Til toppen