Krise mellom IBM og Sun

Suns styre er splittet: Gründer og tidligere toppsjef Scott McNealy vil ikke selge.

Tidligere toppsjef Scott McNealy i Sun har fortsatt stor innflytelse i styret.
Tidligere toppsjef Scott McNealy i Sun har fortsatt stor innflytelse i styret.

Suns styre er splittet: Gründer og tidligere toppsjef Scott McNealy vil ikke selge.

Samtalene mellom Sun og IBM tok en dramatisk vending søndag, melder – uavhengig av hverandre – Wall Street Journal, New York Times og Associated Press. Alle viser til uoffisielle kilder. Offisielt har verken IBM eller Sun bekreftet at det engang pågår forhandlinger.

Lørdag skal Sun ha avvist et formelt tilbud fra IBM, med et noe lavere bud enn det som tidligere har vært nevnt. Budet som var kjent før helgen var på 9,50 dollar per aksje, tilsvarende rundt 7 milliarder dollar. Det ville vært IBMs største oppkjøp noen sinne. Budet som ble stående lørdag, skal ha vært på enten 9,10 dollar eller 9,40 dollar per aksje: Kildene er ikke enige.

Sun skal ikke bare ha avvist budet, de skal også ha trukket seg fra en avtale om utelukkende å forhandle med IBM om et eventuelt oppkjøp.

Søndag skal IBM ha levert sitt svar: De trekker hele budet.

Noen kilder sier en avtale nå er utelukket. Andre beskriver situasjonen som uavklart, at det er fortsatt mulig med en avtale, og at partene fortsatt har kontakt per telefon.

Tidligere toppsjef Scott McNealy i Sun har fortsatt stor innflytelse i styret.
Tidligere toppsjef Scott McNealy i Sun har fortsatt stor innflytelse i styret.

Ifølge Wall Street Journal er styret i Sun splittet. Styreformann – og gründer og tidligere toppsjef – Scott McNealy står i spissen for dem som er i mot å selge til IBM. Toppsjef Jonathan Schwartz står i spissen for dem som mener et salg til IBM som måten å redde selskapet på.

Det er ikke bare prisen som vekker forargelse i Sun: Motstanderne mener også at budet er formulert slik at det gir IBM for store muligheter til å trekke seg fra kjøpet hvis det skulle dukke opp hindringer. Flere analytikere tror IBMs kjøp av Sun kan vekke motstand hos myndighetene i USA og Europa, grunnet de to selskapenes samlede hegemoni innen to markeder, henholdsvis datalagring på magnetbånd og Unix-servere. Bransjeorganisasjonen Computer & Communications Industry Association (CCIA), en gruppe som vesentlig er bygget opp rundt Microsoft, men med Google og AMD som medlemmer, har advart at en sammenslåing av IBM og Sun vil føre til dyrere program- og maskinvare.

Tilhengerne av avtalen i både IBM og Sun bestrider at den gjør det for lett for IBM å trekke seg.

Analytikere peker på at styret i Sun vil få problemer med å forklare hvorfor de forkaster et bud på over 9 dollar per aksje. I ukene før forhandlingene med IBM ble kjent, lå kursen i intervallet 4 til 5 dollar. Sun skal i det stille ha kontaktet de fleste store IT-aktørene med tanke på å diskutere et mulig salg: IBM var de eneste som ikke avslo blankt. Sun-aksjen sto i 8,49 dollar da børsen stengte fredag.

IBMs motiv for kjøpet presiseres til å være hovedsakelig basert på betraktninger rundt «cloud computing»: Sun har bygget opp både kompetanse og erfaring med å tilby tjenester fra nettskyen, og de har også teknologi som støtter opp om slike tjenester. Programvare som Solaris, MySQL og Java nevnes også som interessante for IBM. Det pekes også på at kjøpet vil igjen gjøre IBM større enn HP, målt i årsomsetning. Behovet for å demme opp for veksten til Oracle, nevnes også.

De 100 advokatene som IBM har satt på å granske Suns juridiske forpliktelser, skal ha konkludert før helgen at ingen hindringer var i veien. De skal likevel ha pekt på at flere av Sun-ledernes arbeidskontrakter inneholdt formuleringer som ga dem rettigheter i overkant av det IBM betrakter som rimelig, i tilfelle Sun skulle selges. Dette kan være en del av forklaringen på at budet ble redusert.

    Les også:

Til toppen