Kriseberedskap mot kyberkrim

Statsråder fra G7-landene (USA, Canada, Japan, England, Tyskland, Frankrike og Italia) og Russland kom sammen i Washington onsdag og kunngjorde nye virkemidler i den internasjonale kampen mot databasert kriminalitet - blant annet videokonferanser til vitneavhør over landegrensene.

Statsråder fra G7-landene (USA, Canada, Japan, England, Tyskland, Frankrike og Italia) og Russland kom sammen i Washington onsdag og kunngjorde nye virkemidler i den internasjonale kampen mot databasert kriminalitet - blant annet videokonferanser til vitneavhør over landegrensene.

Virkemidlene skal bedre evnen til å etterforske og forfølge kyberkrim og sikre at datakyndige kriminelle ikke greier å gjemme seg bort. I kommunikéet etter møtet heter det at kriminelle som baner seg vei gjennom datasystemer på jakt etter informasjon, samt kriminelle som bruker ny teknologi til å gjennomføre tradisjonelle forbrytelser, utgjør den største trusselen.

På en pressekonferanse etter møtet understreket USAs justisminister Janet Reno at kyberkriminalitet nødvendigvis må bekjempes internasjonalt. Hun gikk gjennom følgende tiltak som de åtte landene er enige om:

  • Politiet må få tilstrekkelig trening, utstyr og kvalifisert personell.
  • Internasjonalt kriseberedskap må sikres gjennom døgnkontinuerlig samband.
  • Det skal utvikles raskere metoder til å spore opp og identifisere hackere.
  • Hvis utlevering er umulig skal en hacker kunne stilles for retten i ethvert land det søkes tilflukt i.
  • Nye tiltak skal gjennomføres for å beskytte datanettverk, blant annet mer utførlig logging.
  • Alle land skal gjennomgå sitt lovverk for å sikre at det er egnet til å forfølge datakriminelle.
  • Det skal søkes samarbeid med dataindustrien for å finne fram til nye metoder til å avsløre og hindre kyberkrim.
  • Nye teknologier skal utvikles, blant annet gjennom video-forbindelser, til å avhøre vitner fra andre land.

Reno sa dette utgjorde en enorm framgang, og at møtet hadde stor betydning. Flere statsråder var enige meg henne i at tiltakene kunne gjennomføres uten store omkostninger eller større mannskapsøkninger.

Det ble ikke kunngjort tidsfrister i forbindelse med tiltakslisten.

Uenighet om blant annet kryptering ble behørig feid under teppet. Den britiske innenriksministeren Jack Straw understreket at det var viktig å gjennomføre en dialog med Internett-tilbyderne, dersom tiltakene skulle kunne lykkes.

Til toppen