KOMMENTARER

Krisen krever europeisk IT-samarbeid

EUs investeringer i IT begynner å bære frukter, skriver IT-minister Rigmor Aasrud.

Flere europeiske stater sliter tungt med økonomien. Et av svarene på utfordringene er mer effektive offentlige tjenester, skriver IT-minister Rigmor Aasrud i et innlegg på digi.no.
Flere europeiske stater sliter tungt med økonomien. Et av svarene på utfordringene er mer effektive offentlige tjenester, skriver IT-minister Rigmor Aasrud i et innlegg på digi.no. Bilde: Andrea Comas/Reuters/SCANPIX
15. nov. 2011 - 08:09

KOMMENTAR: Dagens økonomiske situasjon i Europa ber om mer mobile borgere og næringsliv. Og ikke minst bedre, mer effektive og kosteffektive offentlige tjenester. Regjeringen er opptatt av at Europa utvikler et digital indre marked, at vi fjerner flaskehalser i det offentlige som hindrer næringsvirksomhet og utvikler offentlige elektroniske tjenester på tvers av landegrensene i Europa.

Den europeiske integrasjonen er ikke bare en politisk visjon. Det er langt på vei en realitet.

600 000 mennesker bor i dag i ett EU-land og jobber i et annet. 350 000 mennesker gifter seg på tvers av landegrensene i EU. 180 000 studerer i et annet EU-land enn hjemlandet. Samhandlingen mellom forvaltningene i de europeiske landene reflekterer ikke dette.

Onsdag reiser jeg til Poznan i Polen for å delta under ministerkonferansen om elektronisk forvaltning. Denne konferansen er viktig. Her legger vi føringer på den felles elektroniske tjenesteutviklingen i Europa. Gjennom samarbeid på IKT-området forbereder vi utveksling av informasjon mellom forvaltningene i de europeiske landene, vi bedrer rammevilkårene for næringslivet og letter tilgangen på offentlige tjenester for deg og meg uavhengig av hvor vi bor og jobber i Europa.

EU har i dag fem storskala piloter under utvikling som en del av et rammeprogram om konkurransedyktighet og innovasjon (CIP) på IKT-området. Norge deltar aktivt i dette arbeidet. Blant annet leder Difi en av de mest fremtredende pilotene, Peppol (Pan-European Public Procurement Online).

Peppol har som mål at offentlige innkjøp skal være elektroniske, og fungere på tvers av landegrensene i Europa. Peppol er en viktig brikke i arbeidet med å skape et digitalt indre marked i Europa. Dette vil vi i Norge også nyte godt av. En implementering i de europeiske landene vil lette tilgangen på det europeiske markedet også for norske tilbydere.

Andre piloter jobber med hvordan de europeiske registerenhetene (som Brønnoysundregistrene/Altinn) kan tilby sine tjenester på tvers av landegrensene, hvordan de enkelte lands eID-løsninger kan benyttes mot andre lands e-forvaltningstjenester og hvordan pasientinformasjon og resepter kan utveksles. Personvern er selvsagt en integrert del av dette arbeidet.

EU har investert rundt 100 millioner Euro i IKT-samarbeidet, og ytterligere 100 mill er investert av de deltakende medlemslandene og organisasjonene. Nå begynner arbeidet å bære frukter.

Under det uformelle ministermøtet i Poznan vil vi diskutere strategier for videre opprettholdelse og implementering av pilotene i medlemslandene. Jeg er blitt bedt om å lede et rundebordsmøte om videreføring av arbeidet. Det ser jeg på som en ære og anerkjennelse av Norges rolle i IKT-samarbeidet. Viktige spørsmål blir hvordan dette kan skje på en bærekraftig måte, hva slags finansiering som vil være nødvendig og i hvilken grad private aktører bør involveres.

Lykkes vi blir det lettere å jobbe, studere og drive næringsvirksomhet på tvers av landegrensene i Europa. Men samarbeidet er også viktig for det norske tjenestetilbudet. Den norske løsningen for efaktura som vi er i ferd med å realisere, baserer seg nettopp på Peppols. Slik drar vi gevinstene ut av IKT-samarbeidet.

Rigmor Aasrud er fornyings-, administrasjons- og kirkeminister.

    Les også:

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.