Krisen preller av på Telecomputing

Veksten var jevn i fjerde kvartal, og konsolidering skal sikre at den varer ved.

Krisen preller av på Telecomputing

Veksten var jevn i fjerde kvartal, og konsolidering skal sikre at den varer ved.

Kvartals- og årstallene til ASP-operatøren Telecomputing kom i dag. De viser at selskapet fortsetter å vokse, trass i det vanskelige økonomiske klimaet.

Fra fjerde kvartal 2007 til fjerde kvartal 2008 vokste omsetningen med 11,8 prosent til 247,2 millioner kroner. Hele veksten er organisk. Resultatet før skatt økte med 29,2 prosent til 12,0 millioner kroner. Resultatet etter skatt er derimot redusert med 71 prosent til 6,9 millioner kroner. Q4 i 2007 ble bokført med en skattegevinst på 14,2 millioner kroner, mens det i 2008 ble betalt 5,2 millioner i skatt. Det forklares med at man i 2007 fikk en engangseffekt på 15,1 millioner kroner på grunn av balanseføring av fremførbare underskudd som utsatt skattefordel.

For hele året 2008 ble omsetningen 913,3 millioner kroner, 18,9 prosent mer enn i 2007. Holder man seg til organisk vekst, er denne 14,8 prosent. Resultatet før skatt økte med 23,7 prosent, mens resultatet etter skatt ble redusert med 36,2 prosent til 31,8 millioner kroner.

Regnskapet er fordelt på tre avdelinger: drift i Norge, drift i Sverige, og «IT Solutions» i Sverige. I fjerde kvartal økte omsetningen fra norsk drift med 9,7 prosent til 117,4 millioner kroner, og ga en økning i EBITA på 5,4 prosent til 12,1 millioner kroner. På årsbasis økte omsetningen med 13,2 prosent til 445,8 millioner kroner (12,6 prosent organisk vekst), mens EBITA økte med 11,3 prosent til 41,7 millioner kroner. Det kan være betenkelig at vekstraten i driftsresultat er redusert i fjerde kvartal.

Driften i Sverige ga 18,1 prosent større omsetning i fjerde kvartal, til 71,1 millioner kroner. I fjor var EBITA negativ, på 3,6 millioner kroner. I år er den positiv, på 2,0 millioner kroner. Også hele året er gjort opp med positivt driftsresultat: Omsetningen økte med 8,1 prosent til 252,9 millioner kroner, og EBITA økte fra 0,3 millioner kroner til 4,6 millioner.

For «IT Solutions» er bildet mer broket. I kvartalet økte omsetningen med 8,8 prosent til 58,6 millioner kroner. På årsbasis økte den med 53,2 prosent (26,6 prosent organisk vekst) til 214,7 millioner kroner. EBITA falt med 30,2 prosent til 5,0 millioner kroner i fjerde kvartal, mens den økte med 40,2 prosent (6,6 prosent organisk) til 22,1 millioner kroner for hele 2008, sammenliknet med 2007.

For hele konsernet økte driftsresultatet med 27,5 prosent i fjerde kvartal, til 19,1 millioner kroner, og med 27,8 prosent til 68,3 millioner kroner i 2008.

Om virksomheten i Norge sier Telecomputing at de opplevde en nedgang i salg av maskin- og programvare, samt underkonsulentleveranser i fjerde kvartal.

Det ble mer enn utliknet av kraftig vekst innen outsourcing og konsulentvirksomhet. Det samme gjelder for driften i Sverige. Om «IT Solutions» – som fortsatt går under navnet Kentor – heter det at man har begynt å merke nedgangen i de generelle økonomiske konjunkturene, og at man følgelig fokuserer spesielt på kostnadskontroll og salg av tjenester mot offentlig sektor.

Om fremtidsutsiktene peker Telecomputing på at de i fjerde kvartal nådde de «Best in class 2008» målene som de ga seg selv i 2005, med unntak av et mindre avvik (2,8 millioner kroner) fra omsetningsmålet, som de forklarer ved å vise til virkningen av den plutselige nedgangen i maskinvaresalget i fjerde kvartal.

Telecomputing sier de «forventer å kunne opprettholde en god omsetning og lønnsomhet gjennom den pågående generelle konjunkturnedgangen, samt å ha en raskere omsetnings- og lønnsomhetsvekst enn totalmarkedet på lengre sikt».

De forklarer dette ved at de er primært fokusert på SMB-segmentet, der vekstraten og potensialet er størst. De tror Kentor-kjøpet vil gi ytterligere kryss-salg på eksisterende kundebase og muligheter for nye kunder i både Norge og Sverige. Telecomputing betrakter inntektsbasen sin som langsiktig og sikker, selv i økonomiske nedgangsperioder.

Samtidig sier Telecomputing at de vil vente til tidene er bedre før de setter seg nye strategiske mål, på linje med dem fra 2005 som de nå har oppfylt. De definerer 2009 som et år der de ikke skal investere i vekst, men heller konsolidering driften og fokusere på profitt. Nye strategiske mål skal formuleres mot slutten av 2009, heter det.

    Les også:

Til toppen