- Krisen skviser ikke norsk IT

Anders Lindgren i Steria mener det er flere som øker IT-budsjettet enn som kutter det.

I 2008 sa 8 prosent av norske IT-sjefer at de måtte kutte i IT-budsjettet. I 2009 er andelen 14 prosent. En beskjeden økning, mener Anders Lindgren i Steria Norge. (Foto: Johnny Syversen / josy.no)
I 2008 sa 8 prosent av norske IT-sjefer at de måtte kutte i IT-budsjettet. I 2009 er andelen 14 prosent. En beskjeden økning, mener Anders Lindgren i Steria Norge. (Foto: Johnny Syversen / josy.no) (Bilde: Johnny Syversen / josy.no )

Anders Lindgren i Steria mener det er flere som øker IT-budsjettet enn som kutter det.

Konsulent- og tjenesteselskapet Steria Norge trekker en interessant konklusjon av en Synovate-undersøkelse av norske IT-sjefers utfordringer i 2009.

– Hver femte norske bedrift har skrudd opp årets IT-budsjetter til tross for finanskrisen, mens bare hver sjuende har gjennomført kostnadskutt. IT er virksomhetskritisk. Du kapper ikke av deg føttene fordi buksen krymper, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Anders Lindgren.

Undersøkelsen som Synovate gjennomførte tidligere i år på oppdrag fra Steria Norge, gjaldt 200 IT-sjefer i store norske virksomheter.

IT-sjefene ble spurt om hvordan deres IT-budsjett hadde endret seg fra 2008 til 2009. 65 prosent svarte at budsjettene ikke er endret nevneverdig, mens 15 prosent meldte om en budsjettøkning på mellom 10 og 25 prosent. Én av tjue IT-sjefer får mer enn 25 prosent mer å rutte med i år.

I en tilsvarende undersøkelse fra begynnelsen av 2008 opplyste omkring 8 prosent av norske IT-sjefer at de hadde fått budsjettene sine nedjustert. Ett år senere – og over et halvt år etter at nedgangstidene begynte – svarer 14 prosent det samme.

Lindgren mener økningen i andelen bedrifter som kutter i IT-budsjettet må karakteriseres som «beskjeden».

Det eneste virkelige utslaget av krisen mener han er at det er blitt lengre mellom de virkelig store IT-prosjektene, i alle fall utenfor offentlig sektor.

– De store it-prosjektene går gjerne utenom det faste it-budsjettet, og i disse dager er det en del bedrifter som nøler med å iverksette ekstraordinære prosjekter. Den store boomperioden i IT-sektoren er over, sier Lindgren.

    Les også:

Til toppen