Krisen tar igjen databasegigant

Larry Ellison hadde ikke helt rett da han antydet at Oracle var immun.

I likhet med mange andre, forutså ikke Larry Ellison hvordan finanskrisen ville ramme hele verdens økonomi.
I likhet med mange andre, forutså ikke Larry Ellison hvordan finanskrisen ville ramme hele verdens økonomi.

Larry Ellison hadde ikke helt rett da han antydet at Oracle var immun.

Tallene til databasegiganten Oracle for novemberkvartalet, regnskapsårets andre, viser en styrking av de negative tendensene som viste seg i septemberkvartalet. Toppsjef Larry Ellison må innrømme at selskapet ikke er immun mot krisen. Samtidig er det klart at Oracle har en styrke som mange andre i IT-bransjen kan misunne dem.

Sammenliknet med samme kvartal i fjor, økte Oracles samlede omsetning med 6 prosent, til 5,61 milliarder dollar. For et selskap som er vant med tosifret prosentvekst, er dette et klart tilbakeslag.

For første gang på tre år er det tilbakegang på bunnlinjen: Resultatet er 1,296 milliarder dollar, 1 prosent svakere enn fjorårets 1,303 milliarder dollar.

Denne svikten må kvalifiseres. Andre kvartal i fjor var preget av 122 millioner dollar i ikke-driftsrelaterte inntekter. I år er den samme posten på 8 millioner dollar. Fra i fjor til i år er det dessuten en kraftig økning av rentekostnader, fra 89 millioner dollar til 157 millioner.

Trekker man disse postene fra resultatet, kan man konstatere at driftsresultatet er 1,975 milliarder dollar, 11 prosent høyere enn i fjor. Restruktureringskostnadene på 17 millioner dollar i årets novemberkvartal – mot 6 millioner i fjor – har med andre ord båret frukt: Selv om tallet på ansatte har økt fra 79 649 til 86 657, er driftsutgiftene betydelig lavere.

I likhet med mange andre, forutså ikke Larry Ellison hvordan finanskrisen ville ramme hele verdens økonomi.
I likhet med mange andre, forutså ikke Larry Ellison hvordan finanskrisen ville ramme hele verdens økonomi.

En negativ tendens fra forrige kvartal var at salget av nye lisenser innen applikasjoner – med varemerker som Oracle, PeopleSoft og Siebel – falt med 12 prosent. Denne tendensen er forsterket: Svikten er nå 15 prosent.

Det foruroligende i novemberkvartalet, er at nylisenssalget for databaser og mellomvare vokser med bare 4 prosent. I forrige kvartal var veksten 27 prosent, og i de fire kvartalene før det, var veksten mellom 20 prosent og 29 prosent.

Det innebærer at Oracles nylisenssalg som helhet nå faller med 3 prosent, fra 1,67 milliarder dollar til 1,63 milliarder. For ett år siden var den samlede veksten innen nylisenssalg 38 prosent.

Budskapet er klart: Oracles kunder nøler med å investere i ny programvare.

Denne tendensen er svært tydelig i «Emea» (Europa, Midtøsten og Afrika), der tilbakegangen innen nylisenssalget av applikasjoner er 28 prosent, mot 23 prosent i forrige kvartal. Veksten innen nye databaselinser har falt fra 28 prosent til 2 prosent. Det gir en samlet svekkelse for nylisenssalget i regionen på 7 prosent.

Den er enda tydeligere i Asia og Stillehavet: I septemberkvartalet økte det samlede nylisenssalget med 34 prosent, med 1 prosent vekst innen applikasjoner og 45 prosent vekst innen database og mellomvare. I novemberkvartalet er nylisenssalget det samme som for et år siden. Veksten innen database og mellomvare har falt til 4 prosent, mens det er en tilbakegang for applikasjoner på 13 prosent.

En annen negativ tendens fra septemberkvartalet som forsterkes i novemberkvartalet, er at omsetningen innen tjenester ikke lenger bare rammes av redusert vekst – fra 21 prosent i forrige regnskapsår til 9 prosent i septemberkvartalet – men av en nedgang på 2 prosent, til 1,13 milliarder dollar.

En ny negativ tendens er et kraftig fall i veksten innen Oracles største inntektskilde: lisensoppdateringer og support.

I forrige regnskapsår var veksten 24 prosent. I septemberkvartalet vokste denne posten med 23 prosent. I novemberkvartalet er tjente Oracle 2,85 milliarder dollar innen lisensoppdateringer og support, «bare» 14 prosent mer enn for ett år siden.

Analytikere som uttaler seg til amerikanske finansaviser mener det ikke er spesielt oppsiktsvekkende at Oracle opplever redusert vekst, slik tidene er nå. De peker på at selskapets mange oppkjøp de siste årene har styrket evnen til å mestre vanskelige økonomiske forhold, blant annet fordi kundebasen er kraftig utvidet. De peker videre på at den økende dollarkursen slår uheldig ut for et selskap der mer enn halve omsetningen kommer utenfor USA.

Ellison bekreftet i en konferansesamtale med analytikere at Oracle fortsatt jakter på oppkjøpsobjekter.

    Les også:

Til toppen