Krisevarsel fra nøkkelindikator

De som leverer utstyr for å produsere elektroniske komponenter, får et dårlig år i 2008.

Krisevarsel fra nøkkelindikator

De som leverer utstyr for å produsere elektroniske komponenter, får et dårlig år i 2008.

Analyseselskapet Gartner har revidert sin prognose for omsetningen i markedet for utstyr til å produsere halvledere, det vil si elektroniske komponenter som blant annet prosessorer og minnebrikker.

Halvlederproduksjon er svært komplisert, og krever tunge investeringer i utstyr. Halvlederprodusentene har historisk sett ofte overinvestert i utstyr: Den påfølgende overkapasiteten har rammet spesielt produsentene av minnebrikker hardt.

2006 og 2007 var flotte år for utstyrsleverandørene. Halvlederprodusentenes utstyrinvestering vokste med 19,3 prosent fra 2005 til 2006, og med ytterligere 4,9 prosent fra 2006 til 2007, til 59,1 milliarder dollar.

Ifølge Gartner skjedde investeringene i 2007 spesielt innen PC-minnebrikker (DRAM), trass i at markedet var preget av overproduksjon og prisfall.

I 2008 venter Gartner at halvlederprodusentene reduserer sine kapitalinvesteringer med til sammen 13,2 prosent, til 51,3 milliarder dollar. Det vil minske overkapasiteten i forhold til markedet, men antakelig bare midlertidig.

Prognosen for halvlederprodusentenes kapitalinvesteringer i årene fram til 2012 viser nemlig store svingninger:

  • opp 8,6 prosent til 55,7 milliarder dollar i 2009
  • opp 13,5 prosent til 63,2 milliarder dollar i 2010
  • ned 7,9 prosent til 58,2 milliarder dollar i 2011
  • opp 7,6 prosent til 62,7 milliarder dollar i 2012

Nedgangen i halvlederprodusentenes investeringer i produksjonsutstyr i 2008 kan tolkes som et krisevarsel om framtidig fallende salg av IT-maskinvare.

En slik tolkning er ikke nødvendigvis korrekt. Erfaringen er ofte at omsetningen øker selv om prisene faller. Fallende priser innen IT-maskinvare kan dessuten betraktes som en positiv drivkraft til å gjøre andre sektorer mer produktive.

Til toppen