Kristelig Folkeparti om IT-politikk

1)

Den teknologiske og markedsmessige utviklingen på teleområdet er internasjonal i sin natur, derfor er det en riktig utvikling å liberalisere og derregulere telekom-markedet i Norge.

2)

Det er veldig viktig. Begrepet "informassjonssamfunnet" er lansert som et slagord som beskriver endringer vi står overfor de nærmeste årene. Telesektoren utgjør en av grunnstenene for informajonssamfunnet.

3)

Ja, jeg tror at det blir en fri og åpen konkurranse, men det er viktig at en fortsatt "styrer" gjennom konsesjon, for å sikre alle landsdekkende tilbud av grunnleggende tjenester.

4)

Jeg tror at Telenor er godt rustet til å møte den åpne konkurransen, og at vi får et sterkt Telenor også etter liberaliseringen i 1998.

5)

Kristelig Folkeparti går ikke inn for å selge aksjer i Telenor.

(May-Helen Molvær Grimstad, stortingsrepresentant)

Dette mener de andre partiene:
Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Fridemokratene
Høyre

Kristelig Folkeparti
Rød Valgallianse
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Venstre

Til toppen