Kristen Nygaard og Ole-Johan Dahl vant i Høyesterett

Høyesterett avsa fredag en dom i en sak som har versert flere år i rettsvesenet: Professorene Kristen Nygaard og Ole-Johan Dahl har fått medhold i at de har rett til godtgjørelse for den bruk som gjøres av såkalt objektorientert programmering.

Høyesterett avsa fredag en dom i en sak som har versert flere år i rettsvesenet: Professorene Kristen Nygaard og Ole-Johan Dahl har fått medhold i at de har rett til godtgjørelse for den bruk som gjøres av såkalt objektorientert programmering.

Nygaard og Dahl oppfant metoden på 60-tallet i forbindelse med utviklingen av programmeringsspråket "Simula". Objektorientert programmering har senere fått en meget stor utbredelse over hele verden.

Høyesterett har stipulert at brukere i Norge av programmer som bygger på Nygaard og Dahls oppfinnelse skal betale hva som omtales som "en mindre godtgjørelse" på én krone for hver tusen "objekter" som genereres under kjøring av programmene. For objekter som benytter seg av det som kalles "nedarving" vil godtgjørelsen øke med 12,5 prosent for hvert nedarvingslag. Dette siste må betegnes som et visst nederlag for saksøkerne som hadde stilt krav om 25 prosent.

Professor Nygaard hevder overfor NTB at den prinsipielle siden for ham og Dahl har vært den viktigste, men innrømmer at kjennelsen også gir dem "noen kroner som kan komme godt med". Han varsler også at Høyesteretts kjennelse nå gir et godt fundament for å reise tilsvarende krav i USA og andre store land.

Fagfolk sier til NTB at de oppfordrer brukere av objektorientert programmering til raskt å gjøre et overslag over hvor mange objekter deres datasystemer hver dag genererer. Det kan komme til å vise seg at det Nygaard beskjedent kaller "noen kroner som kan komme godt med" vil bli en pengestrøm av dimensjoner, spesielt hvis de norske professorene vinner fram med sine krav i USA.
digi.no har mer om saken:

* * *
P.S.

Hadde det ikke vært for at Høyesteretts kjennelse var en aprilsnarr, så ville nok duoen Nygaard og Dahl ikke bare truet Bill Gates posisjon som verdens rikeste mann - de ville begge ha sust forbi med god margin... digi.no takker Kristen Nygaard og Arild Haraldsen for utmerket samarbeid i forbindelse med årets aprilspøk. :-D

Red. (21:39 - 01.04.00)

D.S.

Til toppen