Kritikk mot aktiverings-ordningen i Vista

Kritikk mot aktiverings-ordningen i Vista

Store Windows-kunder har til nå sluppet å måtte aktivere hver Windows-PC. Med Vista blir det endringer.

Microsoft annonserte tidligere denne måneden at volumlisenskunder, som tidligere har vært fritatt fra å måtte aktivere sine Windows-installasjoner, slupper ikke unna dette arbeidet hvis de tar i bruk Windows Vista.

For Windows-versjoner tidligere enn Vista, har selskaper med Select eller Open-lisenser kunne benytte en Volume License Key (VLK). I motsetning til vanlige Windows-brukere, kan disse kundene i dag benytte den samme produktnøkkelen på alle sine PC-er, uten at det sjekkes om nøkkelen er tatt i bruk fra før, noe aktiveringen innebærer.

Problemet har vært at disse VLK-ene i blant er blitt lekket til omverdenen, noe som har gjort det enkelt for pirater å benytte nøklene i forbindelse med sine egne Windows-installasjoner. Det har vært flere tilfeller av dette, og Microsoft har da gjerne tvunget eieren av den lekkede nøkkelen om å endre nøkkel på alle sine PC-er. Maskiner med den forrige nøkkelen deretter fratatt muligheten til å installere blant annet servicepakker.

Microsoft vil med Windows Vista redusere effekten av slike nøkkellekkasjer. Derfor vil selskapet innføre en Volume Activation-plan, som i begynnelsen vil gjelde kun for Vista, men som trolig vil utvides til andre produkter på et senere tidspunkt.

Storkundene vil da kunne aktivere PC-ene gjennom å benytte en Multiple Activation Key (MAK), men de kan også drifte sin egen Key Management Service (KMS) internt, eventuelt benytte en kombinasjon av disse. Men med KMS kreves det at aktiveringen fornyes med inntil 180 dagers mellomrom. Dette skal uansett ikke kreve innsats fra sluttbrukeren.

Gartner mener at Microsoft med dette legger en stor del av innsatsen for å hindre piratkopiering av Windows Vista på kundene, uten å gi noe særlig tilbake. Analyseselskapet er ikke i stand til å se hvor Microsofts økte inntekter på grunn av redusert piratkopiering vil komme storkundene til gode i noen særlig grad. Spesielt store kunder, som ikke ønsker å måtte kontakte Microsofts servere for hver aktivering, vil nå måtte investere i både maskinvare og arbeid for å sette opp KMS.

Den eneste fordelen Gartner nevner med denne ordningen, er at hver gang PC-er som benytter KMS valideres, vil et utvalg Windows-komponenter bli sjekket for å se om de er blitt klusset med. Dette kan bidra til å oppdage ondsinnet programvare.

Gartner mener at store organisasjoner som planlegger å ta i bruk Windows Vista, bør arbeide for å få Microsoft til å tilby ytterligere fordeler til gjengjeld for de økte administrasjonskostnadene Volume Activation vil føre til.

Til toppen