Kritiserer frykt for nye digitale spor

Kritiserer frykt for nye digitale spor

Venstre er redd for nye digitale spor. De burde fokuserer på fordelene, mener eforum.

Bransjeforeningen for blant annet nettbutikkene, eforum med Agnes Beate Steen Fosse i spissen, går til angrep på overvåkning-pessimistene etter at Venstre har kommet med et nytt forslag. Fosse har svart Venstre og mener at Venstre fokuserer for mye på problemene i stedet for å se på mulighetene.

Lars Sponheim og Borghild Tenden i Venstres stortingsgruppe har fremmet et forslag om en gjennomgang av personvernet i samferdselssektoren.

- Utviklingen av avansert informasjonsteknologi i samferdselssektoren reiser en rekke problemstillinger knyttet til personvern. Ved hjelp av bl.a. elektroniske billetterings- og betalingssystemer, GPS, videokameraer vil man kunne få en rekke opplysninger om den enkeltes bevegelser; for eksempel hvor du er, når du er der, hvordan du kom deg dit og hva du gjør, sier Lars Sponheim.

Venstre mener enhver har rett til anonym ferdsel. Denne retten gjelder selvsagt ikke ubetinget, men eventuelle unntak må fremstå som velbegrunnede og påtrengende nødvendig. Det planlegges nå systemer som gjør at den enkeltes bevegelser i trafikken registreres ytterligere

- De nye tiltakene i samferdselssektoren er nok et skritt i retning overvåkingssamfunnet. Dersom retten til å bevege seg fritt og uregistert på norske veier blir opphevet, må dette diskuteres grundig og Stortinget må informeres. Det viser seg at personvernhensyn bare delvis blir vurdert når nye tiltak etableres i samferdselssektoren, sier Venstreleder Sponheim.

Venstre ber derfor regjeringen om å foreta en bred gjennomgang av personvernproblematikken knyttet til overvåking og registrering i samferdselssektoren, og om at dette presenteres i en egen stortingsmelding.

Fosse slår tilbake og stiller forslaget på hodet. "Tenk hvis forslaget heller kunne være":

"Stortinget ber regjeringen foreta en bred gjennomgang av hvordan man kan ta i bruk moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi slik at tilbudet blir best mulig for de reisende, mest mulig effektivt for sektoren og på en slik måte at sikkerhet og personvern er tilfredsstillende ivaretatt, og om at dette presenteres i en egen stortingsmelding."

Fosse mener det er trist når politikere og myndigheter primært fokuserer på problemene, istedenfor å se på muligheter og hvordan dette kan løses best mulig. Elektronisk billettering er en stor fordel for de reisende. Skal man møte noen er det jo fantastisk å lett kunne finne hverandre. Det er supert å vite hvor nærmeste blomsterbutikk er når du leter etter en mm. Det er godt at tyver og voldsmenn lett kan bli tatt og at andre føler seg trygg på offentlige transportmidler og stasjoner.

- Om det er overvåkning eller ikke dreier seg om hvem som har kontroll på og gir tilgang til bruk av dataene. At muligheten for lokaliseringsinformasjon er tilstede betyr ikke at man må gi andre tilgang til dette. Tar man i bruk teknologien på riktig måte vil dette være skritt i svært positiv retning, skriver Fosse i sitt svar.

Du kan lese hele forslaget til Venstre her.

Til toppen