Kritiserer personvernet i Chrome

Microsoft mener at Googles nettleser stadig «ringer hjem». Men er IE noe bedre?

Kritiserer personvernet i Chrome

Microsoft mener at Googles nettleser stadig «ringer hjem». Men er IE noe bedre?

Google har på flere områder blitt Microsoft hovedkonkurrent, og da er tiden inne for Microsoft å advare mot konkurrentens produkter.

Ifølge ZDnet UK fokuserte nemlig Amy Barzdukas, Microsoft sjef for sikkerheten i Internet Explorer og selskapets konsumentproduker, på Googles nettleser, Chrome, i et foredrag under RSA-konferansen i London i går.

- Med Chrome 3.0 fører hvert tastetrykk du utfører, at det sendes en pakke til Google, sa Barzdukas.

- Nettleserleverandører må være veldig nøye med personvernet, la hun til.

Under foredraget demonstrerte Barzdukas det hele ved hjelp av HTTP-debuggingsverktøyet Fiddler, som viste nettopp at det ble sendt en HTTP-forespørsel til Google for hvert tegn brukeren skriver inn i søke- og adressefeltet i Chrome.

Ifølge ZDNet UK skal Barzdukas også ha demonstrert det samme med Internet Explorer 8 og søketjenesten Bing knyttet til søkefeltet, men da med et helt annet resultat, nemlig at det ikke ble sendt over noen data til Microsofts tjeneste - i alle fall via HTTP, før brukeren var ferdig med å skrive i feltet.

For å etterprøve dette, forsøkte vi i digi.no å gjøre det samme.

Liste over HTTP-spørringer som sendes fra henholdsvis Google Chrome og IE8, registrert av Fiddler. Punktene 0 til 9 er sendt av Chrome, mens 14 til 21 er sendt fra IE8. Spørringene i punktene som ikke vises på listen, er sendt fra andre applikasjoner på pc-en.
Liste over HTTP-spørringer som sendes fra henholdsvis Google Chrome og IE8, registrert av Fiddler. Punktene 0 til 9 er sendt av Chrome, mens 14 til 21 er sendt fra IE8. Spørringene i punktene som ikke vises på listen, er sendt fra andre applikasjoner på pc-en.

Ganske riktig, skriver man inn noe i adressefeltet i Google Chrome, blir det sendt en forespørsel for hvert tegn, i alle fall dersom man skriver sakte nok. Fiddler forteller også hvilken URL nettleseren henvender seg til. Eksempel på dette er http://clients1.google.no/complete/search?hl=no&pq=microsoft&q=micros&cp=6. Den returnerer en JavaScript-kode som foreslår relevante treff basert på det man så langt har skrevet inn.

Så gjorde vi det samme i Internet Explorer 8, riktignok i det separate søkefeltet som i vårt tilfelle var knyttet til Bing.

I motsetning til det Microsofts representant demonstrerte, fikk vi svært så tilsvarende resultater i Fiddler med IE8 som det vi fikk med Chrome. Den viktigste forskjellen var at forespørslene som i bakgrunnen ble sendt til Bing, returnerte XML-filer i stedet for JavaScript.

Den eneste forskjellen mellom Chrome og IE8 er at Microsofts nettleser har et eget søkefelt som «ringer hjem», mens Chrome har et felles søke- og adressefelt som gjør det samme.

Nå er det nok slik at de fleste bruker adressefeltet ofte enn det rene søkefeltet i Internet Explorer, men samtidig sender ikke det kombinerte søke- og adressefeltet til Chrome noen forspørsel til Google om hva brukere velger av forslagene som dukker opp. Heller ikke når brukeren velger et bokmerke sendes det data til Google, i alle fall via HTTP.

Barzdukas har et poeng i at dataene fra Chrome kan utnyttes av Google til blant annet å bygge brukerprofiler, som så kan brukes i forbindelse med annonsevisninger. Men det framstår som merkelig, dersom Barzdukas har blitt sitert korrekt av ZDNet UK, når hun hevder at Microsoft ikke gjør temmelig nøyaktig det samme som Google.

Til toppen