Kritiserer Telenor etter emisjon

Etiske råd hos Fondsmeglerforbundet kritiserer staten, Telenor og DnB Markets fordi tegningsfristen for emisjonen i Telenor ble utsatt. Dette åpnet for forskjellsbehandling av aksjonærer, først og fremst ved at småinvestorer ble avskåret fra å endre på sin bestilling.

I en vurdering fra etisk råd, gjengitt i Dagens Næringsliv, heter det at staten opptrådte rettsstridig ved å utsette tegningsfristen fra klokken 17 til 18 den siste handledagen, fredag 1. desember.

For enkelte aksjonærer betydde dette bedre tid til å se markedet an, enn de som ikke fikk tilgang til den nye fristen.

- Når det er staten som står bak bør det stilles spesielt høye krav til etikk og til at man overholder normer og regler, sier Jusprofessor, og leder av rådet, Geir Woxholth.

Rådets eneste sanksjonsmidler overfor meglere er irettesettelser og bøter. DnB Markets har fått irettesettelse, men overfor staten og Telenor kan bare kritikken fremføres.

Verken Nærings- og handelsdepartementet og Telenor lar kritikken gå inn over seg.

Til toppen