BEDRIFTSTEKNOLOGI

Kritiserer Telenor for manglende protokollføring

I dag la den eksterne revisjonsgruppen fram sin rapport om Telenors rutiner rundt lovbestemt telefonkontroll (TK). Rapporten kritiserer Telenor for manglende protokollføring fordi det i enkelte tilfeller er umulig å foreta etterkontroll av at det har foreligget rettslig grunnlag for å gjennomføre TK.

Øystein Kvistad
18. juni 1997 - 17:42

- I det alt vesentlige kan vi konkludere med at Telenor utfører teknisk bistand til politiet ved telefonkontroll i henhold til lov- og forskriftsverket og at personvernet for de som blir gjenstand for telefonkontroll er å anse som tilfredsstillende. Noen mangler er imidlertid avdekket, sånn som manglende protokollføring etter gjennomført telefonkontroll, sier tidligere lagdommer Ellen Mo som har ledet revisjonsgruppen.

- Vi har registrert at det føres protokoller i samtlige regioner, og at innholdet stort sett samsvarer med bestemmelsene. I noen tilfeller mangler imidlertid protokollene referanse til forhørsrettens saksnummer eller til politiets journalnummer. Dette medfører manglende sporbarhet mellom koblingen og tilhørende rettsgrunnlag og gjør en etterkontroll av at rettsgrunnlaget faktisk har foreligget, umulig, sier Mo.

Revisjonsgruppen sier dessuten i sin rapport at det "er grunn til å anta" at den protokollerte nedkoblingsdato i mange tilfeller er den dato hvor nedkobling skulle ha funnet sted, og ikke den faktiske nedkoblingsdato. - I noen tilfeller har det gått hele 14 dager over tiden før nedkobling har skjedd, og det er på ingen måte tilfredsstillende, sier Mo.

Telenor er pålagt å bistå politiet ved lovbestemt telefonkontroll. Slik kontroll besluttes gjennomført av forhørsretten ved kjennelse. Loven åpner for at telefonkontroll kan iverksettes etter ordre fra påtalemyndigheten, men er begrenset til 24 timer fra kontrollen ble påbegynt.

- Vi gir dette arbeidet høy prioritet, og satser sterkt på forbedringstiltak i samarbeid med våre ansatte. Rapporten peker på noen enkeltstående regelbrudd som kan ha skjedd flere år tilbake i tid. Vi retter nå fokus primært mot styring av arbeidet i fremtiden, der regelbrudd selvsagt vil få følger, men ønsker nå ro slik at vi kan konsentrere oss om forbedring i stedet for å jakte på syndebukker, sier konsernsjef Tormod Hermansen i Telenor.

Allerede i januar gjennomførte Telenor nødvendige informasjonstiltak overfor ansatte som yter politiet teknisk bistand ved telefonkontroll. Hensikten var å kontrollere og sikre at arbeidet ble utført strengt etter gjeldende instruks.

På bakgrunn av den framlagte rapporten er nå tjenesten under omlegging. Det første som skjer er at samtlige bemyndigelser vil bli trukket tilbake i forbindelse med omleggingen, som blant annet tar sikte på å redusere antall ansatte som har dette som tilleggsoppgave til annen jobb.

- Med færre ansatte som utfører slike oppdrag vil det bli enklere å sikre at nye rutiner og regler blir gjort raskt kjent, samtidig som hensynet til anonymitet og beskyttelse av disse ansatte blir bedre ivaretatt, sier Hermansen.

Arnfinn Hofstad, som er leder for Telenors konsernstyre, sier seg godt fornøyd med rapporten som i dag ble lagt fram:

- Revisjonsgruppen har selv utformet sitt mandat, og alle Telenor-ansatte gruppen har hatt behov for å kontakte, har vært garantert full anonymitet og immunitet. Dette er gjort for å få alle fakta på bordet. Det er en grundig rapport vi har fått, sier Hofstad, som derfor regner med at alle sider av saken nå er blitt belyst så godt som overhodet mulig.

Advokat Ellen Mo har hatt med seg direktør i Scanpower, Ove Silkoset, og avdelingsleder i Coopers & Lybrand, Egil Kopperud, i revisjonsgruppen. Etter den famøse "Hamar-saken" i januar i år, der en person utgav seg for å være politimann og fikk opplyst navn og telefonnummer til Telenors utpekte saksbehandler for telefonkontrollsaker i Hamar-området, ba samferdselsstatsråd Sissel Rønbeck Telenor om å gjennomgå sine rutiner for telefonkontroll.

Mo-utvalgets rapport, som offentliggjøres i dag, er oversendt Samferdselsdepartementet, Justisdepartementet og Stortingets Kontrollutvalg.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.