Kritisk til skatt på bedriftsmobil

Per Morten Hoff i IKT-Norge er svært skuffet over to av forslagene i utkastet til statsbudsjett.

Per Morten Hoff i IKT-Norge er svært skuffet over to av forslagene i utkastet til statsbudsjett.

IKT-Norge er meget skuffet over at Bondevik-regjeringen med forslaget til statsbudsjett torpederer hjemme-PC-ordningen, heter det i en pressemelding generalsekretær Per Morten Hoff har sendt ut.

– Vi er også meget forundret over hvordan skatt på bruk av mobiltelefoner betalt av arbeidsgiver skal praktiseres, heter det videre.

Hoff peker på at stadig flere bedrifter har gått over til trådløs bedrift og har mobil som eneste telefon.

– Mobilen er blitt et verktøy de fleste ikke kan greie seg uten i arbeidet, tenk bare på håndverkere eller andre som hele dagen er på farten. Hvilket regime man skal legge opp til for å vurdere hva som er hva når det gjelder tjenestemessig bruk blir en gåte. Vi er rett og slett redd for at dette kan bli en ny papirmølle og et nytt byråkrati, og det står absolutt ikke i stil med den avtroppende regjeringens ønske om et enklere samfunn. Dette er å reversere en teknologisk utvikling i håp om å finne nye skatteobjekter.

IKT-Norge mener hjemme-PC-ordningen blir mer eller mindre kvalt av forslaget fra avtroppende regjering.

– Dette er meget beklagelig og det er ikke måten å vise en aktiv vei til kunnskapssamfunnet på. Den skattesubsidierte hjemme-PC-ordningen har vært god for å få fortgang i utbredelsen av hjemme-PC-er og styrket den digitale kompetansen.

IKT-Norge viser til at flere av partiene som nå går inn i den nye regjeringen har snakket varmt om hjemme-PC-ordningen som et verktøy for å heve kompetansen i befolkningen og for å fjerne digitale klasseskiller.

– SV har programfestet dette i sin 10 punktsplan for IKT-politikk. Hjemme-PC-ordningen har vært drivende i utbredelsen av bredbånd i Norge, med forslaget til ny forskrift vil regjeringen bremse en ønsket utvikling av bredbåndsmarkedet i Norge. IKT-Norge har full tillit til at den nye regjeringen vil reversere dette forslaget og tvert i mot utvide ordningen til også å gjelde sosiale grupper som i dag faller utenfor ordningen.

Hoff mener det dreier seg om en uventet kuvending fra finansminister Per Kristian Foss.

– Foss har snakket meget varmt om ordningen, også etter at den svenske regjeringen har fredet ordningen i Sverige, nettopp fordi den er et viktig sosialt instrument. Dersom forslaget [i utkastet til statsbudsjett] går gjennom, får Norge den desidert dårligste ordningen i Norden.

IKT-Norge setter sin lit til at påtroppende regjering vil se på dette med nye øyne.

– Vi har kjempet mange harde kamper både for å få ordningen innført og for å få den videreført, og vi gir oss [ikke] uten sverdslag på denne viktige saken, sier Hoff.

Til toppen