Kritisk til Telenors virksomhet

Pengeinnkreving og salg av hvitevarer er innen Telenors forretningsfelt, går det frem av Samferdselsdepartementets svar til Riksrevisjonen.

Departementet ser ikke betenkligheter ved Telenors inkassovirksomhet eller eierandeler i Elkjøp.

Det er statsråd Odd Einar Dørum som er ansvarlig for at Telenor følger sine vedtekter, der det blant annet heter at selskapet har til formål "å drive kommunikasjonsvirksomhet, og annen virksomhet som har sammenheng med dette".

I et brev til Samferdselsdepartementet har Riksrevisjonen spurt om eierandelen i Elkjøp og opprettelsen av Telenor Inkasso er i tråd med selskapets formål, skriver Dagens Næringsliv.

Til toppen