Kritiske oppdateringer til nyeste IE og Office

Microsoft kom i går med en rekke sikkerhetsoppdateringer til selskapets programvare.

Microsoft publiserte i går sju sikkerhetsbulletiner som beskriver nærmere tjue sårbarheter i selskapets programvare. Også relativt nye produkter som Office 2007, Exchange 2007 og Internet Explorer 7 er berørt. De fleste av sårbarhetene finnes i Office-produktene og i Internet Explorer.

Med disse sikkerhetsfiksene retter Microsoft flere kjente sårbarheter, blant annet DNS-sårbarheten i Windows 2000 Server og Windows Server 2003.

Flere av sårbarhetene som fjernes fra Internet Explorer og Office-produktene åpner for kjøring av vilkårlig kode.

En oversikt over alle bulletinene finnes på denne siden.

Oppdateringene kan lastes ned via lenker som er oppgitt i bulletinene, eller ved hjelp av oppdateringsverktøyene i Windows.

Til toppen