Kritiske til hastverket rundt biometriske pass

Datatilsynet reagerer på hastverket med å få innført ansiktsbiometri i pass. Her kan du lese hvorfor:

Datatilsynet reagerer på hastverket med å få innført ansiktsbiometri i pass. Her kan du lese hvorfor:

I Norge er det vedtatt at neste generasjons pass skal støtte ansiktsgjenkjenning med biometriske data, og passproduksjon og utrulling skal etter planene starte allerede i oktober.

Fingeravtrykk og bilder av ansikter skal oppbevares i et sentralt europeisk register og gjøres tilgjengelig for politiet, som et virkemiddel for å bekjempe terrorisme og kriminalitet.

Justisdepartementet har det åpenbart travelt, ettersom biometriske pass blir behandlet i Lagtinget i dag som en hastesak.

Dette har fått Datatilsynet til å reagere kraftig, og som nå på det sterkeste fraråder en hastebehandling på noe som for tilsynet fremstår som et meget spinkelt grunnlag.

- Viktige elementer som sikkerhet, integritet, ekthet og fortrolighet er etter tilsynets mening ikke behandlet og redegjort for, noe man må forvente når det innføres et nytt regime som antas å vare i årtier, sier rådgiver Gunnel Helmers i Datatilsynet til digi.no.

Ifølge høringsbrevet ønsker Justisdepartementet å utarbeide tekniske spesifikasjoner for lagringsmediet for de biometriske opplysningene ved en senere anledning. Sikring og forebygging av ulovlig tilgang skal være en del av dette arbeidet.

Datatilsynet mener at det ikke har grunnlag for å realitetsbehandle forslaget før ytterligere informasjon er skaffet til veie, og oppgir disse grunnene:

  • Det foreligger ikke informasjon om hvordan den biometriske personinformasjonen skal sikres.
  • Det foreligger ikke informasjon om lagringsmediets kapasitet.
  • Det foreligger ikke informasjon om hvordan opplysningenes integritet, ekthet og fortrolige karakter skal sikres.
  • Å kommentere høringsnotatets forslag til hjemmel for lagring av ansiktsbiometri isolert fra resten av høringsnotatet vil etter Datatilsynets mening være lite hensiktsmessig.

digi.no har tidligere i dag omtalt europeiske undersøkelser som også viser stor skepsis til biometriske pass, spesielt målt opp mot kostnader i forhold til nytteverdi.

    Les også:

Accenture har i tillegg gått ut med en offisiell global advarsel om dette emnet som støtter Datatilsynet:

As identity theft grows, business and government seek high-performance identity systems strengthened with biometrics (e.g., face, fingerprint, iris scans). The most immediate concerns are to reduce terrorism, illegal immigration and financial fraud. But Accenture Technology Labs believes biometric applications also can enhance privacy, and appeal to consumers by speeding delivery of services to the right people.

Til toppen