Hvem kan hjelpe morgendagens brannslukkere?

Det trengs politisk handling for å få nok kompetanse på IT-sikkerhet de neste årene.

Norges nasjonale cybersenter - NorCERT sitt operasjonssenter i Oslo er den operative delen av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) som håndterer alvorlige dataangrep mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon.
Norges nasjonale cybersenter - NorCERT sitt operasjonssenter i Oslo er den operative delen av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) som håndterer alvorlige dataangrep mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon. (Bilde: Heiko Junge / NTB scanpix)

Det trengs politisk handling for å få nok kompetanse på IT-sikkerhet de neste årene.

  • Sikkerhet
Thomas Tømmernes, IT-sikkerhetssjef i Atea.
Thomas Tømmernes, IT-sikkerhetssjef i Atea. Foto: Atea

I det gamle Roma var husmogulen og aristokraten Marcus Licinius Crassus verdens rikeste mann, sammen med Cæsar. Crassus slo seg opp stort som leder for historiens første organiserte brannvern, og håvet han inn penger ved å vente med brannslukkingen til arbeidsprisen var forhandlet.

I 2030 vil det være en estimert etterspørsel på 15.000 personer med IKT-sikkerhetskompetanse i Norge. Tilgangen på IKT-sikkerhetskompetanse vil i samme år være på knapt 11.000, står det i en fersk rapport utført av NIFU. Rapporten slår videre fast at her kreves det politisk handling. Akkurat som i det gamle Roma, er samfunnet vårt lite tjent med manglende kompetent arbeidskraft, det er risikofylt for alle, og etterspørselen presser prisene til de som har råd til å få hjelp.

Dagens IT-studenter kalles ofte morgendagens brannslukkere. I dag må en IT-ansatt gape over enormt mange oppgaver. Med et hurtigskiftende miljø og økende trusselbilde er det utfordrende å holde seg oppdatert, for IT-sikkerhet favner alle områder i en stadig mer digitalisert verden. Vårens kjente løsepengevirus, WannaCry og NotPetya/Nyetya fikk mye oppmerksomhet. Nylig spredde et Facebook-virus seg som en farsott. Alt tyder på at det er bare en forsmak på hva vi kan vente oss.

Vi mister stor kompetanse

Parallelt med NIFUs utredning, anbefalte UDIR høsten 2016 å utvide IKT-servicefaget fra ett til to år, sammenslått med faget Medieproduksjon. Et skritt som vitner om bevissthet rundt behovet for nye sikkerhetsrådgivere. Da høringen kom ut 4. mai 2017, sank IT-hjertet mitt allikevel: faget beholdes som et ettårig tilbud og legges under faget elektro.

Min jobb er å lede Ateas IT-sikkerhetssatsning. Som en del av dette inngår Sikkerhetsdagene, en landsdekkende fagseminarserie. I samtlige byer vi besøkte, møtte vi et stort antall studenter og videregående elever, de fleste fra IKT-relaterte linjer.

Jeg tar av meg hatten for lærerne på IKT-faget

Fra Heimdal videregående skole i Trondheim var det så mange påmeldte at vi valgte å gi dem et eget sikkerhetsseminar, siste skoledag før de skulle ut på lærlingplasser. Presentasjonen gikk greit og kidsa satt som tente lys. Så åpnet vi opp for spørsmål og dialog, og det var her jeg fikk turneens desidert største opptur. Generasjonen født etter tusenårskiftet har vokst opp med smarttelefoner i barnehånden og kalles ofte digital natives. Gjengen fra IKT-linjen kan ha vokst opp med RAM i morsmelken, for maken til nivå, både på spørsmål og svar, skal man lete lenge etter.

Jeg tar av meg hatten for lærerne på IKT-faget, for disse kidsa var virkelig skodd for å ta skrittet inn i både lærlinger stillinger og videre studier med fordypning innenfor (forhåpentligvis) IT-sikkerhet.

Medfødt nettvett

Morgendagens brannslukkere er allerede utdannet til å takle mange av lokkemetodene de digitale skurkene prøver å lokke oss i fella med. De oppfører seg på nettet med ofte langt bedre nettvett enn vi som har lært oss internett og IT i voksen alder. Med lærlingtid og sommerjobber i kofferten, blir den unge garde unektelig ettertraktet vare i årene som kommer. 10 prosent av dagens IT-budsjetter går til IT-sikkerhet. Innen få år vil dette øke til 20-30 prosent, anslår analyseselskapet Gartner. Det er til liten nytte om ikke det er tilstrekkelig med kompetanse på feltet.

Skal vi ha nok brannslukkere kreves det politisk handling, med press fra næringslivet

Det vil garantert brenne flere steder de neste årene. Skal vi ha nok brannslukkere kreves det politisk handling, med press fra næringslivet. Atea har allerede lagt inn sin klage. Nå håper vi at resten av det digitaliserte næringslivet også følger etter. Høringsfristen for UDIRs høring går ut 4. september.

Kommentarer (2)

Kommentarer (2)
Til toppen