DEBATT

– Dette koster samfunnet milliarder av kroner i form av dårlige leveranser

Arne Norheim, adm. dir. IBM Norge
1. nov. 2016 - 14:00
Arne Norheim er administrerende direktør i IBM Norge.
Arne Norheim er administrerende direktør i IBM Norge.

Mer enn noen gang er vi avhengige av å lykkes med IT-investeringene i offentlig sektor. Vi har ikke råd til å gjøre store feil. Da mister vi effektiviserings- og innovasjonsgevinster. Derfor gjelder det å benytte hele handlingsrommet som anskaffelsesregelverket i offentlig sektor faktisk gir.

«Slik legger du til rette for langsiktig innovasjon sammen med leverandørene» – bør være mantraet når Difis anskaffelseskonferanse går av stabelen i begynnelsen av november. Det nye regelverket for anskaffelser i offentlig sektor har åpnet for tettere dialog med leverandører – slik at kvalitet og løsningsforslag veier tyngre enn før.

Tett dialog mellom kunde og leverandør om behov, utfordringer, muligheter og løsninger er nødvendig for å sikre valg av innovasjonskraftige løsninger til fornuftig pris. Det må innkjøperne ta på alvor når de planlegger hvordan de mange uløste IT-oppgavene i det offentlige Norge skal løses. Blant andre har helsesektoren et stort behov for oppgradering på IT-siden. Mye er ugjort innen skatt og avgifter, politiet trenger kontinuerlig bedre verktøy og ennå er digitalisering av prosesser og produksjon i kommunene bare i startgropen.

Nødvendig med godt samspill med dedikerte leverandører

Felles for de fleste store IT-anskaffelser i det offentlige er målet om mer effektive arbeidsprosesser, høyere kvalitet for sluttbrukerne og ikke minst at leveransen skal legge grunnlaget for innovasjon også fremover. Målene nås ikke uten et godt samspill mellom kunde og leverandør. Og for å oppnå et slikt fruktbart samspill kreves avtaler som gjenspeiler nødvendig tillit mellom partene og gir riktige insentiver.

En rekke ulike studier fra de siste årene beskriver både problemet og løsningene ved offentlige anskaffelser. Produktivitetskommisjonens rapport nummer to i år er intet unntak. Konklusjonene i forskningen er entydige; Hensiktsmessig innovasjon i offentlig sektor oppnås ikke gjennom detaljert spesifiserte kravspesifikasjoner, men gjennom strategisk, langsiktig samspill med en dedikert leverandør.

Samhandling tidlig i anskaffelsesprosessen er det viktigste verktøyet for å sikre at leverandøren har de riktige impulsene til å være den innovasjonspartneren kunden trenger. Relevant innovasjon kan ikke bare bestilles – det bygger på problemløsning sammen med kunden over tid.

Frykt for å gjøre feil

Likevel ser det ut til at offentlige virksomheter bare i begrenset grad benytter langsiktige relasjonskontrakter når de gjør IT-anskaffelser. Frykten for å gjøre feil i forhold til anskaffelsesregelverket synes å overstyre frihetsgradene som reglene faktisk gir. Saksbehandlere er engstelige for å ikke likebehandle tilbydere og mangler kunnskap om hvordan regelverket praktisk skal benyttes. Jeg tør påstå at dette koster samfunnet milliarder av kroner i form av dårlige leveranser.

Jeg tør påstå at dette koster samfunnet milliarder av kroner i form av dårlige leveranser

Er det manglende tillit til leverandørindustrien som forhindrer bruk av langsiktige relasjonskontrakter? Eller er det svakheter også ved det justerte anskaffelsesregelverket som fremmer kortsiktige avtaler fremfor partnerskap og på den måten reduserer leverandørenes mulighet til å investere i innovasjon sammen med det offentlige? Er det store interne IT-avdelinger i det offentlige som ønsker å rettferdiggjøre sin eksistens ved å gjøre flere oppgaver selv enn det som er hensiktsmessig? Er det overvurdering av egen IT-strategisk kompetanse sammen med ønsket om lavest mulig pris som ligger bak kontraktsformen som for det meste benyttes?

På rett vei – men vi har langt igjen

Det tradisjonelle klimaet mellom innkjøper og leverandør bør brytes opp. Vi håper og tror at Difis anskaffelseskonferanse vil bidra til dette. Trenden – også ved offentlige anskaffelser går heldigvis i riktig retning. Men det er langt igjen.

For eksempel mangler gode modeller for hvordan tilbyder og innkjøper sammen kan ta ansvar for både risiko og gevinst. Store verdier vil frigjøres om man lykkes på dette området.

Offentlige anskaffelser har et omfang som gjør at selv en liten økning av innovasjonseffekten kan få svært stor betydning. Regjeringen har store ambisjoner for hvordan nye IT-løsninger kan være med å øke kvaliteten og sikre velferdsstaten gjennom effektivisering.

Innovasjon gjennom offentlige anskaffer er mulig. Vi ønsker fortgang fordi vi, og en samlet leverandørbransje, ønsker å være med å utvikle løsninger med størst mulig samfunnsnytte.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.