Krymper ID-brikke til sandkorn

Deler av næringslivet kan stå foran en ny IT-revolusjon , takket være stadig mindre "Køfri"-brikker.

Deler av næringslivet kan stå foran en ny IT-revolusjon , takket være stadig mindre "Køfri"-brikker.

Store deler av næringslivet kan stå foran en ny IT-revolusjon, takket være såkalte RFID-brikker. For køfri-brikkene mange kjenner fra bomringer i Norge er krympet til en størrelse og pris som gjør at man kan merke både paller, kasser og enkeltvarer.

De fleste brikkene har ikke batteri. De sender tilbake et svakt ekko med sitt innbrent ID-nummeret når de blir bestrålt med et sterkt radiosignal på en bestemt frekevens. Et database-oppslag forteller så hvilken vare ID-brikken er festet til.

    Les også:

Med sensorer i porter, tak og dører kan dermed bedrifter holder rede på hva som er lagret og hva som blir hentet av varer, både på lager og i butikker. Bilfabrikker, supermarkeder og det italienske klesselskapet Benetton er i ferd med å ta i bruk teknologien.

Nå ryddes nok et hinder av veien. Selve radiobrikkene er små, men hittil har de krevet en mye større antenne, formet som flate kretsbaner dekket av et beskyttelseslag (se bildet over).

Dette har begrenset bruken på en rekke områder, men nå forteller Hitachi at de i sin nyeste generasjon RFID-brikker har klart å kvitte seg med den eksterne antennen, skriver IDG.com.

Hitachis nyeste Myu-brikker kan er som flate riskorn og kan legges inn i ting som pengesedler, billetter og papir. Mangelen på antenne vil også gjøre det vanskelig for tyver å fjerne brikkene.

For det er ikke så lett å finne en brikke som bare er 0,4 millimeter stor. Brikken lagrer et 128 bits ID-nummer. Størrelsen reduserer også prisen, men Hitachi har ikke offentliggjort hva de nye brikkene vil koste.

Til toppen