Krypterende Cisco-rutere gir tidoblet ytelse

Cisco tilbyr mellomstore bedrifter og tjenestetilbydere to nye rutere med tidoblet krypteringsytelse sammenliknet med kryptering i programvare.

Cisco tilbyr mellomstore bedrifter og tjenestetilbydere to nye rutere med tidoblet krypteringsytelse sammenliknet med kryptering i programvare.

De nye modellene har fått betegnelsene 2600 og 3600. Prisen vil variere fra 1500 til 3500 dollar.

Ifølge opphavet kan ruterne brukes til data, video og integrert tale, og besørger funksjoner som brannmur, virtuelt privatnett og styring av tjenestekvalitet. De karakteriseres som optimaliserte med hensyn på virtuelle lokale nett. Kryptering foregår etter DES eller 3DES med full støtte til IPSec, og sertifikater og digitale signaturer håndteres etter gjengse normer.

Til toppen