Kryptokapring er nå den vanligste skadevare-aktiviteten i Europa

Rapport fra NTT peker på betydelige endringer i angrepsaktiviteten under det første pandemiåret.

Kryptokapring er nå den vanligste skadevare-aktiviteten i Europa
Monero er blant kryptovalutaene som kan bli utvunnet i det skjulte på kaprede datamaskiner. Illustrasjon: monero.how

Sikkerhetsvirksomheten til NTT-konsernet, med NTT Global Threat Intelligence Center i spissen, kom denne uken med en rapport om de globale cybertruslene i 2020. Rapporten inneholder også tall spesifikt for Norge.