Kryssordløsende dataprogram

Nok en gang vil maskiner utfordre den menneskelige hjerne. Nå dreier det seg om hvem som løser kryssord raskest og mest korrekt.

Nok en gang vil maskiner utfordre den menneskelige hjerne. Nå dreier det seg om hvem som løser kryssord raskest og mest korrekt.

Dataforskeren Michael Mittman klarte ikke la være å ta utfordringen da kryssord-redaktøren i New York Times, Will Shortz, hevdet at datamaskiner aldri ville klare å løse kryssord like bra som mennesker.

Mittman og resten av laget på Duke University i Carolina utviklet programmet Proverb, som klarer å løse kryssord raskere og mer nøyaktig enn de fleste mennesker.

Proverb klarte et gjennomsnitt på 95,3 prosent riktige ord og 98,1 prosent riktige bokstaver, og løste 370 kryssord på mindre enn 15 minutter hver.

Imidlertid kom dataprogrammet til kort når det gjaldt å løse kryssord med "spoonerims" - det å bytte lyd om i ord som følger etter hverandre, "å bake snakkvent", for eksempel Basus-jernet istedenfor Jesus-barnet, eller Pilender-kake istedenfor Kalender-pike, Rolle-bytter blir Bolle-rytter.

Professor Mittman sier til Daily Telegraph at det kan ta lang tid før datamaskiner slår mennesker i kryssordløsing. - Programmet skjønner ikke engelsk eller hvordan språket fungerer. Det eneste Proverb kan gjøre er å finne statistiske forhold mellom ord, avslutter han.

Til toppen