KS-avtaler med Microsoft og Linpro

Kommuner, fylkeskommuner og kommunale virksomheter får tegne volumlisensavtaler med begge.

Kommuner, fylkeskommuner og kommunale virksomheter får tegne volumlisensavtaler med begge.

Kommunenes Sentralforbund (KS) undertegner i dag en avtale som lar kommuner, fylkeskommuner og kommunale virksomheter tegne volumlisensavtaler med Microsoft. Partene mener at avtalen innebærer stordriftsfordelene som igjen sikrer gode rammebetingelser for kommunesektorens IT-investeringer.

Ifølge Microsoft er KS-avtalen viktig for at offentlig sektor ikke sakker akterut i den teknologiske utviklingen.

- Vi satser mer enn noen andre programvareleverandører på å utvikle nyskapende teknologi og løsninger. Vår innovasjon åpner helt nye muligheter for skole, utdanning, offentlig forvaltning og tjenesteproduksjon. I skolen vil vi de nærmeste årene kunne se helt nye pedagogiske verktøy og metoder i bruk. I kommunesektoren vil døgnåpne kommuner og IT-baserte forvaltningsløsninger sikre mer effektiv ressursutnyttelse. Innen helsesektoren vil vi med vår teknologi demonstrere at åpne standarder kan gi store besparelser og forbedret pasientbehandling, sier administrerende direktør Birger Steen i Microsoft Norge.

KS-avtalen er signert av 580 kommuner, fylkeskommuner og kommunale virksomheter. Partene mener avtalen gir mindre kommuner muligheter som ellers bare hadde vært tilgjengelig for et fåtall større kommuner, siden den gir forenklinger og besparelser for leverandørene.

- Avtalen er også veldig gode nyheter for våre hundrevis av lokale partnere som vil få mulighet til å levere konkurransedyktige varer og tjenester over hele landet, sier Steen.

I oktober valgte Skolelinux å trekke seg fra forhandlinger med KS. I begrunnelsen fra Skolelinux het det blant annet: "Den frie programvaren som følger med Skolelinux har ingen lisenskostnader. Uten at det kreves lisensvederlag har ikke lisensrabatter noen hensikt."

KS-avtalen forplikter ikke kommunene til å kjøpe fra Microsoft. Også Linpro har undertegnet en tilsvarende avtale med KS, får digi.no opplyst. Vi skriver mer om dette når Linpro lykkes i å grave fram noen som kan kommentere den i førjulsfreden.

Til toppen