KUF skal sjekke elevenes (og lærernes) datakunnskaper

Datakortet har fått i oppdrag å kartlegge elevers og læreres IKT-kunnskaper av Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet. KUF vil bruke 'noen hundre tusen' på å få et mer nyansert og oppdatert bilde av dataferdighetene i skolen.

Er det slik at elever kan så mye mer data enn lærere og at gutter kan mer enn jenter? Og hvor gode er egentlig lærernes dataferdigheter? Det er blant annet dette Kirke-, utdannings og forskingsdepartementet ønsker å finne ut.

På oppdrag fra KUF har Datakortet utviklet og gjennomført en nasjonal pilotundersøkelse i et utvalg grunn - og videregående skoler.

Men resultatene er det for tidlig å si noe om.

- Vi har bare rådata. Denne piloten ble gjennomført for å få prøvd ut selve undersøkelsesmetoden, samt å se om spørsmålene fungerte, forteller Jan Peter Strømsheim, seniorrådgiver i KUF, til digitoday.no.

Departementet har foreløpig ikke tatt stilling til omfanget av den mer omfattende undersøkelsen som skal gjennomføres til høsten.

- Vi vet ennå ikke hvor mange skoler som skal delta i undersøkelsen, men vi vil i hvert fall få et signifikant utvalg. Vi kan velge om vi vil ta dette som en nasjonal undersøkelse, eller om vi skal kunne dele den opp og se egne resultater fra regioner, fylker eller kommuner, sier Strømsheim.

Han legger til at antall skoler er et vesentlig ledd i utgiftene. Selvom han ikke kan oppgi noe prisramme, mener han undersøkelsen vil komme til å koste 'flere hundre tusen' kroner.

Hvorfor departementet vil bruke så mye ressurser på undersøkelsen, forklarer Strømsheim slik:

- Vi vil få et mer nyansert og oppdatert bilde av hva elever og lærere innehar av IKT-ferdigheter. Det er interessant når vi jobber med indikatorer. Hittil har vi stort sett talt maskiner og tilknytningspunkter. Nå vil vi kartlegge mer. Dessuten har det vært mye snakk om lærerkompetanse, men ingen har kartlagt lærernes faktiske datakunnskaper.

Pilotundersøkelsen besto av to hoveddeler; en egenevaluering av IKT-ferdigheter og en praktisk prøve i bruk av datamaskin. Dette opplyser Datakortet-direktør Bernt Nilsen i en pressemelding.

Til toppen