Kulturrådet gir 1 mill. til e-kunst

Kulturrådet gir 400.000 kroner til Trondheim Elektroniske Kunstsenter og 600.000 kroner til Bergen senter for elektronisk kunst til prøvedrift i 2003.

Kulturrådet gir 400.000 kroner til Trondheim Elektroniske Kunstsenter og 600.000 kroner til Bergen senter for elektronisk kunst til prøvedrift i 2003.

Både Bergen senter for elektronisk kunst (BEK) og Trondheim Elektroniske Kunstsenter (TEKS) inngår i det nasjonale PNEK, en forkortelse for Produksjonsnettverk for elektronisk kunst.

TEKS spiller ifølge kulturrådet en sentral rolle i Trondheimsmiljøet innenfor kunst og ny teknologi og er i dag engasjert i en rekke prosjekter. TEKS fungerer som en plattform for utvikling av prosjekter på tvers av kunstarter og i samarbeid med bl.a. forskningsmiljøer og næringslivet.

Kulturådet gir nå 400.000 kroner til TEKS til videre drift av stedet på prøvebasis. TEKS startet sin virksomhet i 2002 og fikk da en halv million kroner av Kulturrådet til prøvedrift.

Bergen senter for elektronisk kunst har siden starten i 2000 vist en tverrfaglig profil med produksjoner inne alt fra billedkunst til musikk og scenekunst. Ved siden av kunstproduksjon satser BEK på opplæring, forskning og oppbygging av nettverk innen kunst og ny teknologi. Kulturrådet gir 600.000 kroner til fortsatt prøvedrift i 2003.

Norsk kulturråd har i perioden 2000 - 2002 gitt 2,1 millioner kroner til prøvedrift av Bergen senter for elektronisk kunst .

Til toppen