Kun 30 prosent har opplevd spamming

Knapt en tredel av norske nettbrukere har opplevd å motta reklame de ikke har bedt om via e-post . Og halvparten av disse opplever det sjeldnere enn én gang i måneden.

Knapt en tredel av norske nettbrukere har opplevd å motta reklame de ikke har bedt om via e-post . Og halvparten av disse opplever det sjeldnere enn én gang i måneden.

En landsomfattende undersøkelse utført av Markeds- og mediainstituttet (MMI) på vegne av forbrukermyndighetene i Norge viser at spamming ikke er noe utbredt problem for norske nettbrukere. I alt 1001 personer over 15 år ble i februar og mars intervjuet over telefon av MMI, og undersøkelsen viser at 484 av disse har tilgang til Internett.

De nordiske forbrukerombudene har allerede markert seg som sterke motstandere av spamming, det vil si reklame per e-post som nordmenn ikke har bedt om. De mener at forbrukerne må gi sitt samtykke før forsendelsene skjer.

I den ferske undersøkelsen, som er initiert av Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) i samarbeid med Forbrukerrådet og Forbrukerombudet, viser det seg at 70 prosent av de 484 med tilgang aldri har opplevd spamming. 14 prosent sier de får det sjeldnere enn én gang i måneden, mens tre prosent sier omtrent én gang per måned.

Det er flere kvinner enn menn som aldri har opplevd å bli spammet, og flere i distriktene enn i tettsteder og byer.

Deltakerne i undersøkelsen har fått spørsmålet "Hvor ofte mottar du spamming?" De samme har fått spørsmål om de synes at man bør eller ikke bør ha mulighet til å reservere seg mot spamming. Ikke overraskende svarer 80 prosent at nettbrukerne bør kunne reservere seg, mens tre prosent mener man ikke bør, mens nesten en av fem ikke har noen mening om dette (17 prosent).

Ifølge rapporten er det imidlertid ingen statistisk sammenheng mellom de 70 prosentene som sier de ikke har mottatt spamming og de som ønsker å reservere seg.

Nesten halvparten, 44 prosent, sier dessuten at de ønsker å kunne reservere seg mot all form for uønsket e-post-reklame, mens 33 prosent kun mener noen former for spamming uten at undersøkelsene går nærmere inn på hvilke.

Overraskende nok sier over én av ti (12 prosent for å være nøyaktig) at de ikke ville reservert seg i det hele tatt, en andel som er betydelig større enn de tre prosentene som mener man ikke bør ha mulighet til å reservere seg mot reklamen.

Til toppen