«Kun» 700 millioner IP-adresser igjen

EU vil tvinge gjennom IPv6 for å redde internett. Men hva skjedde med IPv5?

«Kun» 700 millioner IP-adresser igjen

EU vil tvinge gjennom IPv6 for å redde internett. Men hva skjedde med IPv5?

Verden er i ferd med å gå tom for IP-adresser, og nå vil EU at flere går over til neste generasjons adresseregime.

Dagens adressesystem for internett, IPv4, har vært i bruk siden tidlig på åttitallet. Denne kommunikasjonsprotokollen muliggjør totalt 4,3 milliarder adresser.

Av disse er det nå bare 16 prosent igjen, eller rundt 700 millioner adresser.

Det har lenge vært en kjent sak at overgangen til neste generasjon adresserom, IPv6, ikke er til å unngå.

Det begrensede antallet unike adresser med IPv4 har gjort det nødvendig for mange nettleverandører å rasjonere IP-adressene. I praksis er det slik at mange maskiner deler samme IP-adresse ved hjelp av en ruter. Teknologien som er oppfunnet for dette formålet heter for øvrig NAT, eller Network Address Translation.

Den opprinnelige tankegangen bak Internett innebar imidlertid et punkt-til-punkt kommunikasjonsparadigme, der alle tilkoblede maskiner hadde sin egen offentlige adresse.

Med IPv6 blir dette igjen mulig, da protokollen muliggjør et tilnærmet «uendelig» antall adresser.

Dermed skal hver eneste datamaskin, dings eller enhet på jorden kunne få sin egen, unike adresse.

- IPv6 vil oppmuntre til mer innovative internettapplikasjoner, spesielt de som er baserer seg på nettverking med et stort antall små og enkle enheter, heter det i en fersk uttalelse fra EU-kommisjonen.

Antall IP-adresser i IPv4 synker stadig. En digi.no-leser anbefaler statusrapporten på denne siden.
Antall IP-adresser i IPv4 synker stadig. En digi.no-leser anbefaler statusrapporten på denne siden.

EU ser blant annet for seg at neste generasjons IP kan frembringe rimelig kontroll og måling av sensorer for enheter i hjemmet.

Det er allerede lansert egne IPv6-nettverk i Japan, og det forventes at Kina vil gjøre det samme snart.

Det japanske telekomselskapet NTT (Nippon Telecom and Telegraph) har allerede lansert et eget IPv6 backbone, og Kina skal etter planen implementere nettverk som både støtter IPv4 og IPv6 i forkant av OL i Beijing.

Europa og USA har ikke kommet like langt. Det ønsker EU nå å gjøre noe med.

- EU ønsker at de viktigste europeiske nettstedene går i front. Kommisjonen sikter mot en deltakelse fra minst 100 av de største nettleverandørene i Europa, inkludert kringkastere og nyhetstjenester, innen utgangen av 2008, heter det i en uttalelse fra EU-kommisjonen.

For å oppmuntre europeisk IT-industri til å ta skrittet videre, kan medlemsland bruke IPv6 som en forutsetning for offentlige innkjøp, foreslår kommisjonen.

Et annet tiltak er å sørge for at medlemslandenes virksomheter blir gjort oppmerksomme på problemstillingen og gis hjelp til overgangen.

EUs eget nettsted, europa.eu, skal etter planen være tilgjengelig over IPv6 innen 2010.

Men hva skjedde med IPv5?

Utgaver av internettprotokollen med oddetall brukes vanligvis for eksperimentelle versjoner. IPv5 er en slik eksperimentell protokoll, ellers kjent som ST2 eller Internet Stream Protocol 2. Den ble aldri introdusert som standard.

    Les også:

Til toppen